Etiket: Kayış Kasnaklar

Bu yazımızda triger kayışı arızalarından söz edeceğiz. Triger kayışı nasıl ve neden kopar. Triger kayışı koparsa ve sıyırırsa ne olur, koptuğunu nasıl anlarız gibi konuları inceleyeceğiz. Triger Kayışı Arızaları Triger...
Araç bakım ve onarımı bölümündeki bu yazımızın konusu triger kayışı olacak. Triger kayışı nedir. Triger kayışı ne işe yarar, triger kayışı nasıl çalışır gibi merak edilen sorulara cevaplar arayacağız. Triger...
Kasnak hesaplamaları Makine teknolojisi alanında önem taşıyan bir konu da kasnaklar ve kasnak hesaplamaları diye düşünmekteyiz . kasnak hesabı makine alanında çalışan mühendislerin ,teknisyen ve teknikerlerin bilmesi gereken konulardandır .Bu...
Makine teknolojisinde kasnaklar ,kayış kasnak sistemleri önemli yere sahiptir .kasnak çeşitleri kullanım alanları nelerdir ? Bu yayınımızda buna değineceğiz . Kullanılış amacına göre kasnak çeşitleri kullanım alanları Makine teknolojisinde kullanılış amacına...
Kasnaklarda, kasnak çapları ile dönüş sayıları arasındaki bağıntı konusunda, kayış kaymasına da değinilmişti.Kayış kasnaklarda sürtünme ve kayış kayması konulu yazımızla makine elemanları yayınlarına devam ediyoruz . Kayış kayması neden olur?...
kayış birleştirme zaman zaman ihtiyaç duyulan bir konudur .Değişik kayış ekleme, kayış birleştirme yolları mevcuttur. Kayışlar birçok yollarla eklenebilir. Bunlardan en fazla kullanılanları tanıyalım.Kayış birleştirme yolları, üç grupta toplanılabilir : Yapıştırarak...
Makine Eğitimi bölümü Makine elemanları teknik tablolar kayış kasnak hesapları tablosu. Daha önceki yayınlarımızda kayış kasnaklardan , kullanıldıkları yerlerden ,kayış tiplerinden,ve kayış ekleme metodlarından  bahsetmiştik .Kayışlarda sağlıklı hareket iletimi için...
Makine elemanları kayış kasnaklarda hareket iletimi konusunda hareketin iletileceği kasnakların bağlı bulundukları millerin birbiriyle paralelliği ya da dikliği gibi durumlarda değişiklik arz eder.Birbirine dik millerde hareket iletimi için başka yöntem...
Kayış çeşitleri Kayış çeşitleri gereçleri ve biçimlerine göre adlandırılabilirler, bu iki grubu, ayrı ayrı görelim.Kayış tipleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir : Gereçlerine göre kayış çeşitleri Kösele kayışlar Sığırların özellikle sırt kısmı...
 Kasnaklar ve kasnakların kısımları Kayış ile miller arasında kuvvet iletmek için kullanılan silindirik makina parçalarına Kasnak denir.Bu yazımızın konusu  kasnaklar ve kasnakların kısımları olacak.Türk Standardlarına göre bir kasnak, üç ana...