İmalat İşlemleri Ders Notları

Temel İmalat işlemleri giriş konularından el işlemleri. Eğeleme, raspalama, testere ile kesme resimli ders anlatımları.

Temel imalat işlemlerinde delme konuları. Matkap tezgahları, matkap bileme, havşalama. resimli konu anlatımları.

Tornalama. Alın, boyuna, konik, kanal ve kademeli tornalama tırtıl açma konu anlatımları.

Frezeleme konu anlatımları. Freze tezgahı çeşitleri. Kesici takımlar. Freze tezgahında düzlem yüzey frezeleme, diş açma vb.

Taşlama tezgahları ve taşlamacılık hakkında bilgiler ve konu anlatımları. Düzlem yüzey ve silindirik taşlama, taş seçimi, dengelenmesi vb.

Kaynak yöntemleri ve kaynakçılıkla ilgili dokumanlar makaleler. Resimli videolu anlatımlar.

Ölçme kontrol aletlerinin çeşitleri, bunların kullanımı hakkında detaylı bilgiler. Ders anlatımları.

İş kazalarına engel olmak için işyerleri ve atelyelerde dikkat edilmesi gereken kurallar.

Makine imalatında kullanılan malzemeler hakkında detalı bilgiler ve işe göre malzeme seçimi.

Tablo Çizelge ve Dokumanlar

Makine imalatında kullanılan teknik tablolar. kesme hızı, dişli elemanları, vida adımı ve matkap çapı tabloları vb.

İmalat işlemleri derslerinde kullanılabilecek iş parçası yapım resimleri. Antetli ve düzenlenebilir Autocad formatında temrinler.

Makine imalatı takım tezgahlarının kullanma ve bakım talimatları.

Tüm bunlarla beraber, öğrendiklerinizi sınamak için, İmalat işlemleri- İmalat yöntemleri ders konularını içeren online testler. 

İmalat işlemleri Metodolojisi

Bu kısımda, teknik alanda çalışan mühendis, tekniker, teknisyen, usta öğretici ve işçilerin ihtiyaçlarına yönelik dokumanlar ve makalelere ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, Teknik üniversite, özellikle makine teknolojileri alanında öğrenim gören öğrenciler. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojileri ve tasarım bölümü, kalıpçılık, Bilgisayar destekli tasarım gibi bölümlerde öğrenim gören, 9.sınıf, 10.sınıf ve 11.sınıf öğrencileri için bilgilendirici makalelere, ders konularının karmaşıklıktan uzak ,resimli ve videolu anlatımlarına yer verilmiştir.

Bununla birlikte, teknik öğretmenler için, akılda kalıcılığı artırmak, öğrencilerin bilgilerini sınamak için, akıllı tahtalarda ya da uzaktan eğitimlerde faydalanabileceği çevrimiçi testlere de yer verilmiştir.

İmalat işlemleri Konu İçerikleri

Makine ve makine parçaları imalatında, pek çok farklı teknoloji ve üretim yöntemlerinden faydalanılır.

Bu üretim yöntemlerinden bazıları, (örneğin tornalama, frezeleme gibi.) talaşlı imalat denilen, iş parçalarından irili ufaklı parçalar koparma yoluyla gerçekleşir. Ancak, Plastik enjeksiyon, kalıpçılık, dökümcülük, haddeleme gibi üretim yöntemlerinde ise talaş kaldırılmaz. 

İmalat süreci, pek çok bilgi, teknoloji ve yöntemin uyumlu ve eksiksiz bir sistem dahilinde uygulanması ile başarıya ulaşır. Örneğin, İş kazalarının minimuma indirilmesi için İş güvenlik prosedürleri uygulanması, ya da seri üretim yapan firmaların kalite kontrol birimi kurarak bu birimlerde ölçme kontrol ve malzeme muayene cihazları kullanması gibi.