İş güvenliği dersi sınav soruları

İş güvenliği dersi sınav soruları

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş güvenliği dersi sınav soruları

İş güvenliği Sınav soruları

1- İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çalışma şartlarının meydana getirdiği tehlikelerde, çalışmalara, makine, tesis ve malzemeye yönelik zararların, aksaklıkların araştırması ve önlenmesi için yapılan teknik ve sistemli çalışmalara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşçi çalışması
B) İşçi sağlığı
C) İş güvenliği
D) İş kanunu

2- Sigortalının çalıştığı ya da yaptığı işin niteliğinden dolayı yinelenen bir nedenle ya da işin yürütüm koşulları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel ya da ruhsal özgürlük durumuna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş kazası
B) Ruh hastalığı
C) Meslek hastalığı
D) Geçici hastalık

3- Sigortalının işverenin otoritesi altında bulunduğu bir sırada gördüğü veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan gelen bir etkenle sigortalıyı bedence ya da ruhça zarara uğratan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulaşıcı hastalık
B) Meslek hastalığı
C) İş kazası
D) Ev kazası

4- İleri düzeyde fen ve matematik bilgisi ile uygulamalı teknik yetenekleri gerektiren, meslek kademeleri için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandıran ileri düzeyde bir meslek eğitimine denir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Beceri eğitimi
B) Teknik eğitim
C) Kişisel eğitim
D) Çevre eğitimi

5- Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğini sağlamanın başlıca amaçlarından biri değildir?
A) Çalışanlara en sağlıklı ortamı sunmak
B) Çalışanları, çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumak
C) iş ve işçi arasında olabilecek en iyi uyumu sağlamak
D) Çalışanın iş yeri sosyal tesislerinden yararlanmasını sağlamak

6- İnsan sağlığına zarar vermeyecek maksimum ses seviyesi kaç desibel olmalıdır?
A) 60
B) 80
C) 90
D) 70

7- Hayvanlarla yakından ilgilenen ve onları güdenlerde, hayvanlardan elde edilen ürünlerin işlendiği iş yerlerinde çalışanlarda görülebilecek hastalıklar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çiçek, şarbon, kuduz                            
B) Çiçek, kızamık, kanser
C) Verem, lekeli humma, boğmaca          
D) Ülser, verem, kızamık

8- Gaz, sıvı, katı cisimlerde moleküller titreşim esasına dayanan mekanik bir zorlamayı ifade eder. Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Titreşim                                   
B) Etki
C) Dayanıklılık                            
D) Ses

9- Göz yorucu renk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyaz
B) Mor
C) Sarı
D) Kırmızı

10- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir aydınlatma şekli değildir?
A) Işığın yeterli şiddette olması
B) Işığın iyi yayılmış olması
C) Gölge vermeyen ve göz kamaştırmayan bir aydınlatma olması
D) Loş ışık vermesi

11- Ses ve gürültü insanın işitme fonksiyonu üzerinde hangi etkiyi bırakır?
A) Kör olma                         
B) Geçici ya da tam sağırlık
C) Çalışamama                     
D) Hareketsizlik

12- Endüstride sarı renk nerelerde kullanılır?
A) Yangın söndürme aletlerinde                
B) Sedyelerde
C) Ambulanslarda                     
D) iş makineleri ve dikkat levhalarında

13- İş yerinde duvar, taban, araç ve gereçlerin üzerindeki renklerden kırmızı ve turuncu çalışanlar üzerinde hangi etkiyi yapar?
A) Gözü yorucu                   
B) Sakinleştirici
C) Uyarıcı                                 
D) Huzur verici

14- Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâline ne ad verilir?
A) işçi sağlığı                              
B) Sağlık
C) Çevre sağlığı                          
D) iş güvenliği

15- Kimyasal etkenler insan vücuduna hangi yolla etki ederler?
A) Fiziksel ortamda               
B) Solunum ve deri yoluyla
C) Çalışmayla              
D) Ses

16- Parçaları kesmeye, şekil vermeye düzgün ölçüye getirmeye yarayan aletlere ne ad verilir?
A) Kesici aletleri
B) Vurma aletleri
C) Markalama aletleri
D) Ölçme aletleri

17- Eğe ve pense hangi el aletlerindendir? 
A) Sıkıştırma aletleri 
B) Kesici aletleri 
C) Markalama aletleri 
D) Vurma aletleri 

18- Aşağıdakilerden hangisi kişisel güvenlik tedbirlerinden değildir?
A) Çalışma sahası, talaş ve parçalardan temizlenmelidir.
B) Ağza çivi, vida ve madeni parça asla alınmamalıdır.
C) Bol elbiselerden kaçınılmalıdır.
D) Boyun bağı, yüzük, saat takılmamalıdır.

19- Yüze takılan ve kullanan kimseye, çevresindeki tozlu havayı bir filtreden geçirerek veren cihaza ne ad verilir?
A) Basınçlı temiz hava makinesi
B) Basınçlı oksijen solunum cihazı
C) Süzgeçli gaz maskesi
D) Filtreli toz maskesi

20- Yüze takılan bir maske ile kimyasal yolla üretilen oksijenin, solunumu sağlayan cihaza ne ad verilir?
A) Basınçlı hava solunum cihazı
B) Hortumlu temiz hava cihazı
C) Oksijen üretimli solunum cihazı
D) Süzgeçli gaz maskesi

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. veysel dedi ki:

    cevaplarına nerden bakabiliriz