Makine eğitimi

Özellikle 19.yy ortalarından sonra ivme kazanan sanayileşme çağı sonrasında rekabetin artması, imalat işlemleri ve talaşlı imalat tekniklerinin gelişmesi ve yeni pazarlar doğdukça üretim metodları gelişmiş, gelişirken zenginleşen bilgi haznesiyle birlikte alt dallara ayrılmış .ihtiyaca göre yeni yeni dallar türemiştir .

Makine Eğitim sitesi

Makine eğitimi sitesi, Makine mühendislerinin, makine teknolojisi sektöründe faaliyet gösteren işletme çalışanlarının,Teknik öğretmen ve öğrencilerin, makinelere ilgi duyanların ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlar.

Makine İmalat sektöründeki gelişmelere paralel olarak makine teknolojisi eğitiminin önemi gittikçe artmaktadır.Bu noktada Sektörel bilgi paylaşımı önemlidir.Web sitemiz de bu ihtiyaca yöneliktir.
Makineler nasıl yapılır
hangi makine nasıl çalışır

Makine Eğitimi Dalları

Makine teknolojisi alanı, imalat sektörü ihtiyaçlarına ve teknik gelişmelere bağlı olarak ; Bilgisayar destekli tasarım (Makine ressamlığı),otomotiv,Bilgisayar destekli imalat (CNC),Kalıpçılık,Ray sistemleri teknolojisi gibi dallara ayrılmıştır.Bunlara sonradan ,değişen ihtiyaçlara bağlı olarak Mekatronik gibi bölümler de katılmıştır.. Üretimdeki rekabet süreci Bu dalların gittikçe çoğalması ve gittikçe akademik bilgiye dayalı hale gelmesi sonucunu doğurdu .Buna paralel olarak makine eğitimi ve bu konuda eğitim veren teknik kurumlar da kendilerini bu yönde güncelleme ihtiyacı duydular . Küreselleşen dünyada kendini iyi konumlandırmak isteyen her ülke makine eğitimi konusuna lise ve üzeri akademik eğitimlerde mutlaka önem vermelidir.

Makine eğitimi dersleri

Web sitemiz makine bölümü dersleri konusunda da yardımcı kaynak olmak amacı ile yola çıkmıştır. Makine elemanları ders notları ve makine eğitimi hesaplamaları, cnc dersleri, imalat işlemleri ders notları, temel imalat işlemleri konuları, Autocad eğitimi ve Autocad uygulamaları, solidworks eğitimi ve örnek uygulamaları, Teknik resim uygulamaları, meslek resmi konuları ve örnek uygulamalar.Hidrolik pnomatik ders notları, kalıpçılık eğitimi gibi derslerle ilgili resimli ve videolu anlatımlara yer vermektedir.