Çalışma Hayatında Etik Sorunlar ve Çözümler

Çalışma Hayatında Etik Sorunlar ve Çözümler

Öncelikle Etik Nedir? Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yani “töre” sözcüğünden türemiştir. Aksiyoloji dalı olan etik, felsefenin dört ana dalından biridir. Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlâk kavramının doğasını anlamaya çalışır. Etiğin batı geleneği zaman zaman ahlâk felsefesi olarak da anılmıştır. Türkçe ahlâk bilimi olarak da anıldığı olmuştur. Ayrıca Türkçe’de etik sözcüğü ahlak sözcüğü ile eş anlamlı olarak da kullanılır.

İnsan davranışının etiksel temelleri her sosyal bilime yansır: antropolojide bir kültürün bir diğeriyle ilişkilendirilmesinde yer alan karmaşıklıklar yüzünden, ekonomide kıt kaynakların paylaştırılmasını içerdiği için, politika biliminde (siyaset bilimi) gücün tahsisindeki rolü nedeniyle, sosyolojide grupların dinamiklerinin köklerindeki yeri itibariyle, hukukta etik yapıların ilke ve kanunsallaştırılması nedeniyle, kriminolojide etik davranışı öven etik olmayan davranışı kötüleyen hali ve psikolojide de etik olmayan davranışı tanımlayış, anlayış ve tedavi edici rolüyle mevcuttur.


Etik sosyal bilimler dışında kalan çeşitli bilim dallarına da yayılmıştır. Örneğin biyolojide biyoetik adıyla, ekolojide ise çevresel etik adıyla önemli bir yer teşkil eder.
Analitik felsefede, etik geleneksel olarak üç ana alana ayrılır:
Meta-etik, Normatif etik ve uygulamalı etik.

Çalışma Hayatında Etik – PDF Sunu

çalışma hayatında etik pdf sunu

Çalışma Hayatında Etik – PDF SUNU
GÖRÜNTÜLE VE İNDİR

Sunu İçeriği :

Çalışma hayatında etik konusu ile ilgili İş güvenliği uzmanlığı daha önce çıkmış sorular.
Çalışma yaşamını etkileyen etik faktörler. Konuyla İlgili tanımlar.

“İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar
Rehberi” ve uygulamaları.
İş hayatında etik sorunlar ve bunların çözümleri.

Çalışma yaşamında etik değerler ile çatışabilen olgular
Olguların nedenleri ve bu olgulardaki etik sorunlar.

İşverenlerin etik yükümlülükleri. Çalışanların sağlığına ilişkin bilgilerin ve kayıtların tutulmasında sır saklama yükümlülüğü.

Özerklik, gizlilik ve mesleki bağımsızlık kavramları.


Bu yayınımızda, Etik nedir. Etik kelimesinin kökeni nedir. Nereden gelmiştir? konusuna değindik. ve ”Çalışma hayatında Etik” konusu ile ilgili dokumanlar paylaştık. İş güvenliği uzmanlığı sınavına hazırlanan iş güvenliği uzmanı adayları, Eğiticiler, Her türlü firma sahipleri ve çalışanlarının ilgisini çekebileceğini düşünüyoruz. Faydalı olması dileklerimizle.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.