İş Güvenliği Kanun ve Yönetmelikleri

İş Güvenliği Kanun ve Yönetmelikleri

İş güvenliği mevzuatı. Alfabetik sıra ile tüm İSG yönetmelikleri.

Askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler Üretilen işyerlerinin denetimi, teftişi ve bu işyerlerinde İşin durdurulmasına dair yönetmelik
İNDİR

Asansör yönetmeliği (31.07.2007)
İNDİR

Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik (25.01.2013)
İNDİR

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği (16.06.2004)
İNDİR

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına dair Yönetmelik (08.02.2013)
İNDİR

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin mesleki eğitimlerine dair tebliğ (31.05.2009)
İNDİR

Balıkçı gemilerinde yapılan çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemlerine dair yönetmelik 
İNDİR

Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi Hakkında yönetmelik (15.06.2013)
İNDİREKLER İNDİR

Basit basınçlı kaplar yönetmeliği
İNDİR

Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği
İNDİR

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik (19.12.2007)
İNDİR

Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esaslarına dair Yönetmelik. 06.04.2004 / 25425
İNDİR
Yönetmelik değişikliği 21.02.2013 /28566
İNDİR

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik (15.05.2013)
İNDİR

Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik
İNDİR

Çok tehlikeli işlerde görevlendirilebilecek (c) sınıfı iş güvenliği uzmanları hakkında tebliğ (14.06.2013)
İNDİR

Çalışanların titreşimle ilgili risklerden Korunmalarına dair yönetmelik (22.08.2013)
İNDİR

Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik. 30.04.2013 / 28633
İNDİR

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (24.07.2013)
İNDİR

Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği. 30.11.2000 / 24246
İNDİR

Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği. 21.08.2001
İNDİR

Ekranlı araçlarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği. 23.12.2003 / 25325
İNDİR

Gebe veya emziren kadınların çalışma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair yönetmelik
İNDİR

Geçici veya belirli süreli işlerde iş sağlığı ve güvenliği hakkında yönetmelik.
 23.08.2013 / 28744 
İNDİR

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği (5 Temmuz 2013)
İNDİR

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
28.04 2004 Sayı: 25446 
İNDİR

Haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri yönetmeliği
06.04.2004 / 25425
İNDİR

İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik Önlemlerine ilişkin yönetmelik (17.07.2013)
İNDİR

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği
 25.04.2013 / 28628 
İNDİR

İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik 
İNDİR

İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik (20.07.2013)
İNDİR

İşyerlerinde işin durdurulması hakkında yönetmelik
30.03.2013 / 28603
İNDİR

İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik (18 Haziran 2013)
İNDİR

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarlar hakkında yönetmelik
İNDİR

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
 29.12.2012 / 28512
İNDİR 

İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik (18.01.2013)
İNDİR

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği (29.12.2012)
İNDİR

Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve Güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik. (12.08.2013)
İNDİR

Kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik. (06.08.2013)
İNDİR

Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma Koşulları  hakkında yönetmelik (24.07.2013)
İNDİR

Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik (02.07.2013)
İNDİR

Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği (19 Eylül 2013)
İNDİR

Özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik. (30.03.2013)
İNDİR

Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat veya daha az çalışılması gereken işler  hakkında yönetmelik (18 Temmuz 2013)
İNDİR

Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği 11.09.2013/28762
İNDİR 

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik (13 Temmuz 2013 )
İNDİR

Titreşim Yönetmeliği
23/12/2003 tarih ve 25325  
İNDİR

Tehlikeli Atıkların kontrolü yönetmeliği
14 Mart 2005 / 25755 
İNDİR

Tehlikeli maddeler ve müstahzarlara ilişkin güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılması hakkında yönetmelik 
26/12/2008 / 27092 
İNDİR

Tozla Mücadele Yönetmeliği (05 Kasım 2013)
İNDİR

Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği (05.10.2013)
İNDİR

Yıllık Ücretli izin yönetmeliği
03 Mart 2004 / 25391 
İNDİR

Yapı müteahhitlerinin kayıtları ile şantiye şefleri ve yetki belgeli ustalar Hakkında yönetmelik
İNDİR

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
21/02/2004 / 25380  
İNDİR

Yeraltı Maden işletmelerinde elektrikli lokomotiflerin kullanılması hakkında yönetmelik
28.5.1997 / 23002 
İNDİR

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.