Teknik Resim Dersleri

Bu bölümde teknik resim konuları ile ilgili resimli anlatımlar, videolar, animasyonlar bulunmaktadır. Üniversite, Yüksek okul ve Meslek lisesi teknik resim, meslek resmi ders müfredatlarıyla uyumlu olacak şekilde hazırlanmış ve ana başlıklar halinde kategorize edilmiştir.

Teknik Resim Okuma ve Çizme

teknik resme giriş

Teknik Resme Giriş

Teknik resim dersleri giriş konuları. Teknik resim araç-gereçleri. Kağıt boyutları ve kağıt katlama yöntemleri.

Geometrik Çizimler

Daire içine düzgün altıgen çizme, elips çizme, açıyı ya da doğruları eş parçalara bölme gibi konular.

Perspektif – İzdüşüm

Perspektif konu anlatımı. İzdüşümler konu anlatımı. Doğrunun ve düzlemin izdüşümleri gibi konular.

Görünüş Çıkarma

Teknik resim derslerinin en önemli kısımlarından olan görünüş çıkarma dersleri ve örnekleri. Krokiler.

Ölçülendirme

Teknik resimde ölçülendirme teknikleri. Ölçülendirme kuralları ve hataları gibi konular. Örneklerle anlatım.

Kesit Alma

Kesit alma teknik resim dersleri.  Teknik resimde kesit alma yöntemleri ve genel kesit alma kuralları.

Komple ve Yapım Resmi

Yapım resmi nedir, nasıl çizilir. Antetli yapım resmi ve komple resim çizme örneklerle anlatım.

Toleranslar

Teknik resim derslerinden toleranslar. Toleransların teknik resimde gösterilmesi

Yüzey İşleme İşaretleri

Yüzey işleme işaretleri teknik resimde nasıl gösterilir. Yüzey işleme işaretlerinin çeşitleri.

montaj resmi

Montaj Resmi

Montaj resmi çizim yöntemi. örneklerle montaj resimleri.

Makine Elemanlarının Teknik Resimde Gösterilmesi

Vidalı Birleştirmeler

Vida, civata ve somun çizimleri. Vidalı birleştirmelerin teknik resimde gösterilmesi.

Kamalar ve Kasnaklar

Kamalar. Kamalı birleştirmeler. Kasnak çizimleri ve flanşların teknik resimde gösterilmesi.

Dişli Çizimleri

Dişlilerin teknik resimde gösterilmesi. Dişli hesabı ve çizimine ait teknik resim dersleri.

Miller ve Muylular

Miller ve muyluların teknik resimde gösterilmeleri. Örnek mil ve muylu çizimleri.

Rulman ve Yataklar

Meslek resmi rulman ve yatakların çizimi. Örnek çizimler. 

Pim Perno ve Segmanlar

Meslek resmi dersleri pim, perno ve segmanların teknik resimde gösterimi ve örnek çizimler.

Yaylar

Meslek resmi ders konusu yaylar ile ilgili anlatım. Örnek yay çizimleri

kaynakçılık teknolojisi

Teknik Resimde Kaynak

Kaynaklı bağlantıların teknik resimde gösterilmesi. Anlatım ve uygulamalar.

Rondela ve Gupilyalar

Meslek resmi rondela ve gupilya çizimleri anlatım ve uygulamalar.

Perçinler

Meslek resmi perçinli bağlantıların çizimi. Örnek perçin çizimleri

Teknik Resim Derslerine ait Tablo ve Formüller

Bu kısımda, teknik resimde kullanılan bazı formül ve değerlerin yer aldığı teknik tablolar paylaşacağız. 

Teknik resim çizimlerinizde kullanacağınız standart dişli elemanları hesabı, helis dişli, konik dişli , sonsuz vida ve karşılık dişlisine ait elemanların hesabı. Dişli çiftlerine ait hesap tabloları. civata somun çizimi ve ölçülendirilmesi için gereken standart formüller yer alacak.