Teknik Resim Dersleri

Teknik resim dersleri giriş konuları. Teknik resim araç-gereçleri. Kağıt boyutları ve kağıt katlama yöntemleri.

Daire içine düzgün altıgen çizme, elips çizme, açıyı ya da doğruları eş parçalara bölme gibi konular.

Perspektif konu anlatımı. İzdüşümler konu anlatımı. Doğrunun ve düzlemin izdüşümleri gibi konular.

Teknik resim derslerinin en önemli kısımlarından olan görünüş çıkarma dersleri ve örnekleri. Krokiler.

Teknik resimde ölçülendirme teknikleri. Ölçülendirme kuralları ve hataları gibi konular. Örneklerle anlatım.

Kesit alma teknik resim dersleri.  Teknik resimde kesit alma yöntemleri ve genel kesit alma kuralları.

komple ve yapım resmi

Yapım resmi nedir, nasıl çizilir. Antetli yapım resmi ve komple resim çizme örneklerle anlatım.

Teknik resim derslerinden toleranslar. Toleransların teknik resimde gösterilmesi

Yüzey işleme işaretleri teknik resimde nasıl gösterilir. Yüzey işleme işaretlerinin çeşitleri.

montaj resmi

Montaj resmi çizim yöntemi. örneklerle montaj resimleri.

Makine Elemanlarının Teknik Resimde Gösterilmesi

Vida, civata ve somun çizimleri. Vidalı birleştirmeler ve teknik resimde gösterilmesi.

Kamalar. Kamalı birleştirmeler. Kasnak çizimleri ve flanşların teknik resimde gösterilmesi.

Dişlilerin teknik resimde gösterilmesi. Dişli hesabı ve çizimine ait teknik resim dersleri.

Miller ve muyluların teknik resimde gösterilmeleri. Örnek mil ve muylu çizimleri.

Meslek resmi rulman ve yatakların çizimi. Örnek çizimler. 

Meslek resmi dersleri pim, perno ve segmanların gösterimi ve örnek çizimler.

Meslek resmi ders konusu yaylar ile ilgili anlatım. Örnek yay çizimleri

Meslek resmi rondela ve gupilya çizimleri anlatım ve uygulamalar.

Meslek resmi perçinli bağlantıların çizimi. Örnek perçin çizimleri

kaynakçılık teknolojisi

Kaynaklı bağlantıların teknik resimde gösterilmesi. Anlatım ve uygulamalar.

Teknik Resim Derslerine ait Tablo ve Formüller

Bu kısımda, teknik resimde kullanılan bazı formül ve değerlerin yer aldığı teknik tablolar paylaşacağız. 

Teknik resim çizimlerinizde kullanacağınız standart dişli elemanları hesabı, helis dişli, konik dişli , sonsuz vida ve karşılık dişlisine ait elemanların hesabı. Dişli çiftlerine ait hesap tabloları. civata somun çizimi ve ölçülendirilmesi için gereken standart formüller yer alacak.