Hidrolik Pnömatik Dersleri

Hidrolik Pnömatik dersleri giriş. Hidroliğin temel prensipleri. Pascal ve Bernoulli kanunu.

Hidrolik pnömatiğin uygulama alanları

Hidrolik Pnömatiğin önemi ve uygulama alanları. Günlük yaşamdan resimli videolu örnekler.

Hidrolik devrenin elemanları kısaca giriş. Elemanların hidrolik sistemdeki temel görevleri

Hidrolik silindirlerin yapısı ve çeşitleri. Hidrolik silindirlerde güç hesabı. 

Hidrolik pompaların görevi ve çeşitleri. Sistem ihtiyacına göre hidrolik pompa seçimi.

Hidrolik motor nedir, ne işe yarar. Hidrolik motorların çeşitleri. Sistem ihtiyacına göre hidrolik motor seçimi.

Yön kontrol valflerinin yapısı, çeşitleri ve çalışma biçimleri. Yön kontrol valflerinde yol ve konum.

Akış kontrol valflerinin yapısı, çeşitleri ve çalışma sistemi. Resimli ders anlatımları.

Hidrolik basınç kontrol valfleri konu anlatımları. Yapısı, çeşitleri ve çalışma sistemleri.

Hidrolik filtrelerin sistemdeki görevi ve çeşitleri. Emiş filtreleri ve dönüş hattı filtreleri. 

Hidrolik akümülatör nedir ne işe yarar. Hidrolik akümülatör çeşitleri.

Hidrolik yağların görevi ve çeşitleri. Vizkozite. Şartlara ve mevsime uygun hidrolik yağ seçimi. 

hidrolik bağlantı elemanları

Hidrolik bağlantı ve sızdırmazlık elemanları. Rakorlar, hortumlar ve contalar.

Hidrolik manometrelerin görevi ve yapısı. Manometre çeşitleri.

Hidrolik devre uygulamaları. Örnek devre çizimleri ve uygulamalar.

Hidrolik sistem arızaları ve sebepleri. Günlük, aylık ve yıllık bakımlar.

Tüm hidrolik sembolleri simgeleri

Devre çiziminde kullanılan Tüm hidrolik devre elemanı sembolleri. 

Hidrolik Pnömatik Dersleri / Pnömatik Sistemler

Hidrolik pnömatik dersleri pnömatik prensipler

Pnömatiğe giriş.  Hidrolik ve pnömatiğin kıyaslanması, avantaj dezavantajları. Temel pnömatik prensipleri.

Pnömatik sistemin işleyişi ve pnömatik devrenin temel kısımları resimli anlatımlar.

Pnömatik sistemlerde kompresörün görevi ve çeşitleri.

pnömatik dersleri şartlandırıcılar

Şartlandırıcıların görevi ve çalışma sistemi. 

pnömatik filtreler

Pnömatik filtrelerin görevi ve sistemdeki yeri.

pnömatik basınç ayarlayıcılar

Pnömatik basınç ayarlayıcı nedir. Ne işe yarar. Basınç ayarlayıcıların sistemdeki görevi.

pnömatik yağlayıcılar

Pnömatik yağlayıcı nedir. Ne işe yarar. Yağlayıcıların sistemdeki görevi.

pnömatik susturucular

Pnömatik susturucu nedir. Ne işe yarar. Susturucuların yapısı ve sistemdeki görevi.

pnömatik basınç anahtarları

Pnömatik basınç anahtarı nedir. Ne işe yarar. Basınç anahtarlarının sistemdeki görevi.

Pnömatik silindirlerin yapısı ve çeşitleri. Silindirlerde güç hesabı.

Pnömatik motor nedir ne işe yarar. Örnek uygulamalarla pnömatik motorların resimli anlatımı.

pnömatik valfler

Pnömatik valflerin çeşitleri ve sistemdeki görevleri. Yön kontrol, akış kontrol ve basınç kontrol valfleri.

Pnömatik devre çizimleri ve örnek uygulamalar. Günlük hayattan ve endüstriden örnekler.

hidro pnömatik devreler

Hidro-pnömatik devrelerin çalışma sistemi ve örnek devre tasarımları.

tüm pnömatik sembolleri

Pnömatik devre çiziminde kullanılan tüm semboller.