Hidrolik Pnömatik Dersleri

Hidrolik Sistemler

Hidroliğe giriş ve prensipler

Hidrolik Dersleri Giriş

Hidrolik Pnömatik dersleri giriş. Hidroliğin temel prensipleri. Pascal ve Bernoulli kanunu.

Hidrolik Pnömatiğin Kullanım Alanları

Hidrolik Pnömatiğin önemi ve uygulama alanları. Günlük yaşamdan resimli videolu örnekler.

Hidrolik Devre Elemanları

Hidrolik devrenin elemanları kısaca giriş. Elemanların hidrolik sistemdeki temel görevleri

Hidrolik Silindirler

Hidrolik silindirlerin yapısı ve çeşitleri. Hidrolik silindirlerde güç hesabı. 

Hidrolik Pompalar

Hidrolik pompaların görevi ve çeşitleri. Sistem ihtiyacına göre hidrolik pompa seçimi.

Hidrolik Motorlar

Hidrolik motor nedir, ne işe yarar. Hidrolik motorların çeşitleri. Sistem ihtiyacına göre hidrolik motor seçimi.

Yön Kontrol Valfleri

Yön kontrol valflerinin yapısı, çeşitleri ve çalışma biçimleri. Yön kontrol valflerinde yol ve konum.

Akış Kontrol Valfleri

Akış kontrol valflerinin yapısı, çeşitleri ve çalışma sistemi. Resimli ders anlatımları.

Basınç Kontrol Valfleri

Hidrolik basınç kontrol valfleri konu anlatımları. Yapısı, çeşitleri ve çalışma sistemleri.

Hidrolik Filtreler

Hidrolik filtrelerin sistemdeki görevi ve çeşitleri. Emiş filtreleri ve dönüş hattı filtreleri. 

Hidrolik Akümülatörler

Hidrolik akümülatör nedir ne işe yarar. Hidrolik akümülatör çeşitleri.

Hidrolik Yağlar

Hidrolik yağların görevi ve çeşitleri. Vizkozite. Şartlara ve mevsime uygun hidrolik yağ seçimi. 

hidrolik bağlantı elemanları

Hidrolik Bağlantı Elemanları

Hidrolik bağlantı ve sızdırmazlık elemanları. Rakorlar, hortumlar ve contalar.

Hidrolik Manometreler

Hidrolik manometrelerin görevi ve yapısı. Manometre çeşitleri.

Sistem Arızaları ve Bakım

Hidrolik sistem arızaları ve sebepleri. Günlük, aylık ve yıllık bakımlar.

Tüm hidrolik sembolleri simgeleri

Hidrolik Sembolleri

Devre çiziminde kullanılan Tüm hidrolik devre elemanı sembolleri. 

Hidrolik devre uygulamaları

Örnek hidrolik devre çizimleri ve uygulamalar. Hidroliğin endüstrideki kullanımı

Çalışma Notları Sınav ve Testler

Hidrolik konularıyla ilgili özet çalışma notları, sınav soruları ve testler

Pnömatik Sistemler

Pnömatiğe giriş

Hidrolik ve pnömatiğin kıyaslanması, avantaj dezavantajları. Temel pnömatik prensipleri.

Pnömatik Sistemlerin Kısımları

Pnömatik sistemin işleyişi ve pnömatik devrenin temel kısımları resimli anlatımlar.

Kompresörler

Pnömatik sistemlerde kompresörün görevi, çalışma prensibi ve çeşitleri.

Kurutucular

Pnömatik kurutma yöntemleri, kurutucular ve çalışma sistemleri.

Şartlandırıcılar

Pnömatik şartlandırıcıların görevi, çalışma prensibi, kısımları ve çalışma sistemi. Yağlayıcı, Basınç ayarlayıcı, Filtre ve Manometre

Pnömatik Silindirler

Pnömatik silindirlerin yapısı ve çeşitleri. Silindirlerde güç hesabı.

Pnömatik Susturucular

Pnömatik susturucu nedir. Ne işe yarar. Susturucuların yapısı ve sistemdeki görevi.

Pnömatik Motorlar

Pnömatik motor nedir ne işe yarar. Örnek uygulamalarla pnömatik motorların resimli anlatımı.

Pnömatik Valfler

Pnömatik valflerin çeşitleri ve sistemdeki görevleri. Yön kontrol, akış kontrol ve basınç kontrol valfleri.

Pnömatik Uygulamalar

Pnömatik devre çizimleri ve örnek uygulamalar. Günlük hayattan ve endüstriden örnekler.

tüm pnömatik sembolleri

Pnömatik Sembolleri

Pnömatik devre çiziminde kullanılan tüm semboller. 

Çalışma Notları Sınav ve Testler

Hidrolik pnömatik konularıyla ilgili özet çalışma notları, sınav soruları ve testler