Takım Tezgahlarında Mekanik Bağlama Elemanları

Takım Tezgahlarında Mekanik Bağlama Elemanları

Mekanik Bağlama Elemanları

Mekanik bağlama elemanlarının kuvvetleri, civatalar, mafsallı kollar, bağlama kamları ve bağlama malzemeleri vasıtasıyla iş parçalarına intikal ettirilir.
Mekanik Bağlama elemanlarının avantajları

Büyük bağlama kuvvetleri. Sıkma elemanlarının kendi kendisini tutması

Mekanik Bağlama elemanlarının dezavantajları

Çok zaman alan bağlama
Dengesiz bağlama kuvvetlerime bağlantı tehlikesi

mekanik bağlama elemanları

Bağlama civataları,bağlama Pabuçları ve Bağlama Altlıkları

Genel olarak iş parçaları T-kanal başlı civatalarla, bağlama somunları ve bağlama altlıkları ile takım tezgahı tablasına tespit edilir. Bağlama pabucu ile sıkma kuvveti iş parçasına ve bağlama altlıklarına iletilir. 

Bağlama civataları ise, yüksek dere­cede yüklenmelerinden dolayı takriben 1.5 kat daha fazla vida çapına sahiptirler. Bağlama pabucu ve bağlama somunu arasına sertleştirilmiş bir rondela konur. Bağlama pabucu ve iş parçası arasındaki eğik du­rumlar, küresel rondela ve takoz yatağı vasıtasıyla dengelenir. 

bağlama pabucu
Bağlama pabucu ve ötnek kullanımı

Bağlama altlıkları ola­rak, örneğin bir taraflı eğik diş açılmış olan büyük basamaklı altlıklar veya küçük basa­maklı bağlama altlıkları kullanılır. Kademe­siz yükseklik ayarı için vidalı altlıklar uy­gundur.

Konumlandırma ve destekleme ele­manları, iş parçalarının konumlandırılması veya desteklenmesi için kullanılır. Ağır iş parçaları konumlandırma kamaları vasıta­sıyla takımın kendi durumuna göre ayarlanabilir. İnce cidarlı iş parçalarının altına destekleme elemanları konulur. Böylece iş parçalarının eğilmeden işlenmesi sağlanır.

Sıkıştırarak Yassı Bağlama Parçaları

Sıkıştırarak bağlama parçaları veya derinlik bağlayıcı parçalar ile iş parçası, iş­lenme esnasında takım hareketini engelle­meyecek şekilde bağlanır. Bağla­ma civatası düz bağlama parçalan bağla­ma altlıklarının kama tesiri sayesinde iş parçası, takım tezgahı tablasının (masası­nın) üstüne sıkı olarak bastırılır.

Hızlı Bağlama Düzeneği

Hızlı bağlama düzeneğinde, bağlama pabuçları, bağlama civataları, somunlar ve bağlama altlıkları birlikte bir ünite teşkil eder. Bundan dolayı bunlar fazla yer kapla­mayan el tutamakları ile gerekli iş parçası yüksekliklerine göre konumlanır. Ayrıca bu elemanlar, münferit bağlama ele­manlarında olduğu gibi yapım yükseklikle­rinden dolayı çok yönlü kullanılmazlar.

Mafsallı Bağlama Aparatı, Eksantirik ve Kamlı Bağlama Aparatı

Mafsallı bağlama aparatı, ölü nokta konumunda en büyük sıkma (bağlama) kuvvetine erişir. Ölü noktadan sonraki konumda dirsekli kol kendi kendi­ ne sıkıştırır. Ayrı bir kolun düzenlenmesi mafsallı bağlama aparatında çok çeşitli olabilir.

Eksantrik bağlamada sıkma (bağla­ma) kuvveti, kendi kendine sıkışan ek­santrik yardımıyla elde edilir.
Buna karşılık kamlı bağlama apara­tı, sıkma yönünde etki eden bir sıkma (bağlama) kamına sahiptir.

Mafsallı, eksantirikli ve kamlı bağlama elemanları genel olarak bağlama tertibat­ları ile birlikte kullanılır. Bunların nitelikleri aşağıdadır:
Sıkma (bağlama) parçasının çabucak yanaşması ve geri çekilmesi.
• Kendi kendine sıkışması.
• Civatalı ve somunlu bağlama donanımlarına nazaran daha az sıkma kuvveti.

Tezgah Mengenesi

Tezgah mengeneleri, münferit ve küçük, seri imalatta küçük ve orta büyük­ lükteki iş parçalarının bağlanmasında kullanılır. Ayarlama hareketi, mekanik olarak etki eden mekanizmalarda elle ku­manda edilen bir kol ile, pnömatik veya hidrolik olarak kumanda edilen menge­nelerde ise silindirlerle yapılır. 

Bağlama olayı, bağlama (sıkma) çeneleri iş parçasının üstüne geldiği zaman meydana ge­lir. O esnada sıkma kuvveti hidrolik veya mekanik olarak takviye edilir.

tezgah mengenesi
tezgah mengenesi

Mekanik sıkmada kuvvet takviyesi bir dirsekli kol sistemi vasıtasıyla sağlanır. Bir baskı mili, sıkma çeneleri iş parçası­nın üstüne rastladıktan sonra, bir uzatma pimini dirsekli kol mafsalına karşı sürer. Bu suretle baskı mili, iş parçasını artırıl­mış sıkma kuvveti ile öne doğru bastırır

CNC Kumandalı Tezgahlar İçin Mengeneler

CNC-kumandalı için tezgah menge­neler, rijit olarak imal edilmiş olup, her ta­rafı taşlanmış olan bir gövdeye sahiptir. Sıkma (bağlama) kuvvetleri bir ön seçme suretiyle iş parçasına uydurulabilir. İş pa­rçası pozisyonunu tekrarlama tamlığı (her işin aynı konumda bağlanma ihtima­li) çok büyüktür. Bağlama konumu ve bağlama çenelerinin değiştirilme imkanı sayesinde çok yönlü olarak kullanılabilir. CNC-kumandalı tezgahlar için mengene­ ler, bağlama tertibatı olarak kullanılabilir.

Açısal Hareketli Bağlama Tablaları

Eğer bir iş parçasının işlenmesi gere­ken yüzeyi önceden mevcut bulunan bir yüzeyle belirli bir açı yapması gerekiyor­ sa, açısal hareketli bağlama tablaları kul­lanılır. Bu tablalar rijit açısal plakalı ola­rak veya eğim verebilir ve dönebilir yapı­ da imal edilirler

Yuvarlak Döner Tablalar

Yuvarlak döner tablalarla açısal adımlı hareketler elde edilebilir. Bu tabla­larla, bir iş parçasının muhtelif yönlerden işlenmesi veya bölüm dairesi deliklerinin ya da silindirik iş parçalarının çevresel deliklerinin imalatı mümkün olur. 

döner tabla
Döner tabla ve kullanımı

Eğer iş parçalarının delme, çapağının alınması, vida dişi açılması v.b. gibi çok kademeli olarak işlenmesi mecburiyeti varsa, bun­ların seri imalatında yuvarlak döner tabla kullanılır. Açısal adımlar, iki alın dişli ve içten birbirlerini ardarda kavrayan iki bile­zik vasıtasıyla meydana getirilir.

CNC-Kumandalı yuvarlak tablalar, CNC-Kumandası üzerinden kumanda edilebilen istenildiği kadar açısal adımla­ra sahip olabilir. Bunlar genel olarak bir takım tezgahının dördüncü ekseni olarak kullanılır.

Manyetik Bağlama Tertibatları

Bu bağlama metodu özellikle mıknatıslanabilen küçük iş parçalarının taşlanması iç­in elverişlidir. Bağlama plakalarında, daimi mıknatısın devresi açılabilir ve kapatılabilir. Bağlama plakaları, işletmede kayıp ısıyı artıran elektromıknatıslara sahiptir. 

Bu durum, iş parçalarının şekillerinin değişmesine (deformasyonlara) yol açabilir. Bundan dolayı, ısı artışını azaltmak ve bağlama yüzeyinin basit olan daimi mıknatıstakinden da­ ha iyi kullanılabilmesi için genel olarak her iki magnet tarzı birlikte kombine edilmiştir.

İşleme bittikten sonra, iş parçalarının üzerinde kalacak olan mıknatıslılık özellikle­rinin giderilmesi gerekir. Bu işlem, devrenin kapatılması esnasında manyetik alanın tekabül ettiği bir kumanda vasıtasıyla otomatik olarak yerine getirilir.

İlgili Yazılar

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.