Hidrolik akümülatörlerin görevleri

Hidrolik akümülatörlerin görevleri

Hidrolik akümülatörlerin görevleri

Hidrolik akümülatörlerin görevleri çok çeşitlidir. Hidrolik akümülatör genel anlamda hidrolik sistemin emniyet sübabı gibi çalışırlar. Detaylandırmak gerekirse;

 • Enerji depolama
 • Akışkan rezervi
 • Acil durum uygulamaları
 • Kuvvetlerin dengelenmesi
 • Mekanik şokların sönümlenmesi
 • Yağ kaçaklarının karşılanması
 • Titreşimin sönümlenmesi
 • Darbelerin sönümlenmesi
 • Araç süspansiyonu
 • Yavaşlatma enerjisinin kazanımı
 • Sabit basınç elde edilmesi
 • Akışın karşılanması (genleşme tankı) işlerinde kullanılabilirler.

Bu yazımızda hidrolik akümülatörlerin değişik sistemlerde değişik özel amaçlarla kullanımını , görevlerini uygulamalı ve bol resimli olarak anlatacak ve Hidrolik akümülatör ne işe yarar? sorusuna cevaplar bulacağız .
 

Hidrolik akümülatörlerin görevleri-1
Acil durumlar :

Örneğin güç kesintilerinde akümülatörlerde bulunan enerji ile çalışma veya kapatma stroğu oluşur. Aşağıdaki şekilde bir acil durum devresi görülmektedir.

Güç kesintisinde yay valfin(1) kapanmasını sağlar ve normal konumuna döner.Böylece akümülatör ve silindir piston kolu tarafı birbirine bağlanmış olur.
Akümülatörün buradaki görevi piston kolunun geri gelmesini sağlamaktır.

Hidrolik Akümülatörlerin görevleri-2
Yağ kaçaklarının telafisinde :

Bir hidrolik silindirde ön gerilim kuvvetinin korunması, ancak kaçaklardan doğan kayıpların sisteme geri kazandırılması ile mümkündür. Akümülatörler özellikle bu durumlar için uygundurlar. aşağıdaki şekilde, kaçak yağ telafi devresi gözükmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi kaçak yağ akümülatörlerden piston bölmesine itilmektedir. Basınç, akü de önceden belirlenmiş bir değerin altına düştüğünde. pompa akümülatörü akışkanla doldurmak üzere tekrar devreye girer.
Bu sistemin özellikleri:

 • Pompanın sürekli çalışmaması
 • Düşük ısı oluşumu ve dolayısıyla düşük işletme maliyeti
 • Sistemin uzun ömürlü olması
hidrolik devre şeması akümülatör kullanımı

Hidrolik Akümülatörlerin görevleri-3
Acil durum yağlaması :

yataklarda yağ filminin tabakasının korunması için,yatağın yağlama yağı ile devamlı olarak beslenmesi gerekmektedir.Yağlama noktaları sürekli basınç altındadır.Eğer yağlama yağı pompası bozulursa,akümülatör sayesinde,makina duruncaya kadar veya devredeki yardımcı pompa gerekli basınca ulaşıncaya kadar,basınç sabit kalır.

Hidrolik devre şemasında akümülatör

Hidrolik Akümülatörlerin görevleri-4
Strok zamanının kısaltılması :

Pres ve matkaplarda uygun üretim için en kısa zamanda en uzun ve en hızlı yaklaşma strokları gereklidir. Gerçek iş süreci ise düşük hız ve yüksek basınç koşullarında gerçekleştirilir.

Hafif çalışma durumunda, istenen yüksek hızın elde edilmesi için pompa I (düşük basınç pompası), pompa II (yüksek basınç pompası) ve akümülatörler aynı anda çalışırlar.
İstenen stroğun sonuna doğru basınç artığında, çek valf (A) kapanır. Bu durumda devreye sadece pompa II düşük debide ancak yüksek basınçta akışkan pompalar. Bu sırada pompa I akümülatörü doldurur.

hidrolik akümülatörlerin görevleri

Hidrolik Akümülatörlerin görevleri-5
Sistem arızalarının engellenmesi :

Üretim esnasında bir çalışma çevrimi tamamlanmadan,örneğin ortasında oluşan bir güç kesintisi,pahalı sonuçlara yol açabilir.Böyle durumlarda akümülatörler yardımıyla yarım kalan çevrimin tamamlanması sağlanır.

hidrolik devrede akümülatör

Hidrolik Akümülatörlerin görevleri-6
Basınç dalgalanmaları :

Bir çok hidrolik sistemde ,kullanılan hidrolik elemanlardan veya sistemdeki değişken yükten (örnek:ekskavatör kepçe hareketi)
dolayı basınç dalgalanmaları yaşanır.
Akümülatörler kullanılarak,basınç dalgalanmasına karşı hassas olan elemanların (örnek olarak: hidrolik pompaların) zarar görmeleri engellenebilir.

Hidrolik Akümülatörlerin görevleri-7
Açma-kapama durumları sonucu oluşan basınç darbelerini sönümleme:

hidrolik akümülatör

Akışkanların geri dönüş hattına büyük hacimlerde ve hızlı bir şekilde verilmesi durumunda,basınç darbeleri oluşur.Bu darbeler yağ soğutucularına ve geri dönüş filtrelerine zarar verebilir.
Buna ek olarak ,hattaki hareketli akışkanın aniden durması valfte,hortumda ve bağlantı elemanlarında hasara sebep olabilir.Buna örnek olarak acil durumlardaki acil kapatma durumu verilebilir.

Akümülatörün, basınç darbelerinin sönümlenmesi için sönümleme elemanı olarak kullanılması (yukarıda)

Hidrolik Akümülatörlerin görevleri-8
Darbe ve salınım azaltma :

Hidrolik sistemlerde, sisteme bağlı olarak farklı süreçlerde, akışkan debisinin değişmesi durumunda basınç dalgalanmaları oluşabilir.

Hidrolik pompa içinde değişkenlikler,Yay-kütle (vaflerdeki basınç kompenzatörleri) sistemleri. Değişken basınç değerlerindeki bölmelerin ani olarak bağlanmaları Kapama ve kontrol valilerinin açma ve kapama sürelerinin kısa olarak çalışmaları Dağıtıcı pompaların devreye girip çıkmaları

hidrolik akümülatör ne işe yarar

Yukardakilere bağlı olarak debi ve basınç dalgalanmaları devredeki tüm elemanların ömrünü olumsuz yönde etkiler. Basınçta oluşan dalgalanmalar, sebeplerine bağlı olarak basınç şokları ve darbeleri olarak ayrılabilirler. Sistemin bu dalgalanmalardan olumsuz yönde etkilenmemesi için, sistemi tasarlarken dalgalanmanın hesaplanması ve uygun bir yataklama metodunun seçilmesi gerekir. Dalgalanma yataklaması için birçok yöntem vardır ancak, hidrolik sistemler için en uygun olanı, hidrolik sönümlemedir.

Hidrolik sistemde yay elemanı olarak akümülatör kullanımı (Yukarıda)

Hidrolik Akümülatörlerin görevleri-9

Kuvvetlerin dengelenmesi amacıyla akümülatör kullanma:

Kuvvetler ve yer değiştirmeler hidrolik akümülatör kullanılarak dengelenebilirler. Kuvvetlerin dengelenmesi özellikle sürekli çalışma işlerinde gereklidir. Örneğin makaraların değişik yüklenmeleri sebebi ile malzemede meydana gelecek deformasyon ve bunun sonucu olarak farklı madde kalıntıları oluşabilir. Eğer makaraların kuvvetleri dengelenirse haddelenen malzeme band kalınlıkları eşit olur. Şekilde bir iş parçası için karşı denge ağırlık devresi görülmektedir. Devreye uygun bir akümülatör ile sisteme doğrudan monte edilebilen güvenlik ve kapama valfleri eklenmiştir.
Bu sistemin özellikleri şunlardır:

 • Kuvvetlerin yumuşak dengelenmesi ve böylece sistem şasesine az yük uygulanması
 • Karşı ağırlıktan kazanç ve böylece montaj için gerekli olan ağırlığın ve alanın azaltılması
hidrolik akümülatör nerede kullanılır


Metal levha üretiminde hadde baskılarının engellenmesi (Yukarıda)
 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.