Trafik işaretleri ve anlamları. Tehlike Uyarı İşaretleri

Trafik işaretleri ve anlamları. Tehlike Uyarı İşaretleri

Trafik işaret levhalarını, üç sınıfta inceleyebiliriz.

Bu yazımızın konusu Trafik tehlike uyarı işaretleri hakkında olacak. Tehlike uyarı levhalarını ve anlamlarını inceleyeceğiz.

Tehlike Uyarı İşaretleri

trafik işaret levhaları sağa tehlikeli viraj

Sağa Tehlikeli Viraj
Kırmızı üçgenin içinde sağa dönen yay.
Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir.
Hız azaltılır. Vites küçültülür. Öndeki araç geçilmez. Duraklama ve parketme yapılmaz.

Sola Tehlikeli Viraj
Kırmızı üçgenin içinde sola dönen yay.
Sola tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir.
Hız azaltılır. Vites küçültülür. Öndeki araç geçilmez.Duraklama ve parketme yapılmaz.

trafik işaretleri sağa tehlikeli devamlı viraj

Sağa Tehlikeli Devamlı Viraj
İlki sağa olmak üzere tehlikeli devamlı viraja yak­laşıldığını bildirir.
Hız azaltılır. Vites küçültülür. Öndeki araç geçilmez. Duraklama ve parketme yapılmaz.

trafik işaretleri devamlı viraj

Sola Tehlikeli Devamlı Viraj
Bu trafik levhası, İlki sola olmak üzere tehlikeli devamlı viraja yak­laşıldığını bildirir.
Hız azaltılır. Vites küçültülür. Öndeki araç geçilmez. Duraklama ve parketme yapılmaz.

trafik işaretleri tehlikeli eğim

Tehlikeli Eğim (İniş)
ileride tehlikeli iniş eğimli bir yol kesimi var. Hız azaltılır. Çıkılan vitesle inilir. Yolda bulunan diğer işaretlere uyulur. Sert fren yapılmaz. Motoru durdurup vitesi boşa almak tehlikeli ve yasaktır.

trafik işaretleri tehlikeli eğim çıkış

Tehlikeli Eğim (Çıkış)
Bu trafik işareti, ileride tehlikeli çıkış eğimli bir yol kesiminin bulun­duğunu bildirir. Bu trafik işaretini görünce uygun vitesle gidilir. Diğer trafik işaretlerine uyulur.

iki taraftan daralan kaplama trafik işareti

İki taraftan daralan kaplama
Bu tehlike uyarı işareti, Yolun her iki taraftan daraldığını gösterir. Hız azaltılır. Başka işaret levhaları ile belirtilen ya­saklar varsa bunlara uyulur. (Karşı­dan gelene yol ver, önceliği olan yön gibi.

sağdan daralan kaplama işareti

Sağdan daralan kaplama
Bu tehlike uyarı işareti, Yolun ilerisinin sağdan daraldığını gösterir. Hız azaltılır. Başka işaret levhaları ile belirtilen ya­saklar varsa bunlara uyulur. (Karşı­dan gelene yol ver, önceliği olan yön gibi.

soldan daralan kaplama

Soldan daralan kaplama
Bu tehlike uyarı işareti, Yolun ilerisinin soldan daraldığını gösterir. Hız azaltılarak diğer işaret levhaları ile belirtilen yasaklama ve kurallara uyulur.

açılan köprü trafik levhası

Açılan köprü
Bu trafik levhası, karayolu üzerinde açılan köprü olduğunu gösterir. Bu işareti görünce yavaşlanır. Gerekirse durulur.

deniz veya nehir kıyısında biten yol işareti

Deniz veya nehir kıyısında biten yol levhası
Bu trafik levhası, yolun ileride nehir veya denizle bittiğini gösterir. Geceleri ve kötü havalarda su ile yolun farkı anlaşılamayacağından dikkatli olmak gerekir.

kasisli yol işareti

Kasisli yol levhası
Bu trafik uyarı levhası, ileride kasis, tümsek, çukurluk gibi yol yüzeyi arızalarının bulunduğunu bildirir.
Hız azaltılır, ani ve sert fren yapılmaz. Ani frende yük, yolcu ve araç zarar görebilir.

kasisli köprü yaklaşımı levhası

Kasisli köprü yaklaşımı levhası
İleride kaplama seviyesi ile köprü seviyesi arasındaki kod farkından dolayı kasisli bir köprünün bulunduğunu bildirir.
Hız azaltılarak diğer işaretlemelere uyulur.

trafik levhaları kaygan yol

Kaygan yol levhası
Yağmur, kar ve benzeri sebeplerden dolayı yolun bu kesiminin kaygan hale geldiğini bildirir. Hız azaltılır, ani ve sert fren yapılmaz, ani direksi­yon hareketlerinden kaçınılır.

trafik levhaları gevşek şev

Gevşek Şev
Yol üzerine akmış veya düşmüş mal­zeme veya malzemelerin bulunabileceğini bildirir. Hız azaltılmalı, takip mesafesi artırılmalı. Duraklama ve parketme yapılmamalıdır.

trafik levhaları gevşek malzemeli zemin

Gevşek Malzemeli Zemin
Yolda gevşek satıh malzemesi var; trafikte gevşek malzemenin fırlatıl­ma ihtimali bulunuyor. Bu işareti görünce hız azaltılır, diğer araçlarla takip mesafesi artırılır.Ani ve sert fren yapılmaz.

yaya geçidi levhası

Yaya geçidi tabelası
Sürücülerin yaya geçidine yaklaştığını bildirir. Hız azaltılır. Öndeki araç geçilmez. Yaya geçidinin anlamı Yaya geçidin­den geçen ve geçmek üzere olan yayalar var ise du­rulur. İlk geçiş hakkı yayalara verilir.

trafik uyarı levhaları okul geçidi

Okul geçidi tabelası
Anlamı: Sürücülerin okul geçidine yaklaştınız. Hız azaltılır. Öndeki araç geçilmez. Okul geçidin­den geçen ve geçmek üzere bulunan ya­yalar var ise durulur, ilk geçiş hakkı öğrencilere ve ya­yalara verilir.

trafik uyarı levhası bisiklet geçebilir

Bisiklet geçebilir levhası
Anlamı: İleride bisikletlilerin yol eksenine dik olarak geçiş yapabileceklerini bildirir. Hız azaltılır, varsa bisikletlilere dikkat edilerek geçiş yapılır.

ehli hayvan geçebilir trafik levhası

Ehli hayvanlar geçebilir levhası
Anlamı: Ehli hayvanların karayolundan geçebileceklerini bil­dirir. Bu trafik levhasını görünce Hız azaltılır. Bu durum göz önüne alınarak hareket edilir.

trafik levhalarının anlamları yolda çalışma levhası

Yolda Çalışma var levhası
Yolun, yapım, bakım, onarım, asfalt vb. çalışmala­rının yapıldığı kesimine yaklaşıldığım bildirir. Hız azaltılır. Görevlilerin vereceği işaretlere ve di­ğer trafik işaretlerlerindeki yasaklama ve kısıtlamala­ra uyulur.

trafik tabelaları ve anlamları

Işıklı İşaret Cihazı levhası
Işıklı işaret cihazıyla donatılmış kontrollü bir kavşa­ğa yaklaşıldığını bildirir. Kavşaktaki şartlara uyulacak şekilde geçiş yapılma­sı gerekir.

havaalanı tabelası

Havaalanı (Alçak Uçuş) Trafik levhası
Hava alanı yakınındaki karayolu üzerinde uçakla­rın iniş ve kalkış sırasında alçaktan uçtuklarını bildirir.Ani ve aşırı gürültüye hazırlıklı olunmalıdır.

yandan rüzgar trafik levhası

Yandan rüzgar Trafik levhası
Yol şeridine yandan esen rüzgarın şiddetli olduğunu bildirir. Hız azaltılmalı, diğer araçlar geçilmemeli. Direksi­yona hakim olunmalı ve rüzgarın tersi istikametinde kuvvet uygulanmalıdır.

iki yönlü trafik levhasının anlamı

İki Yönlü Trafik levhası
Genel olarak bölünmüş ve tek yönlü bir yoldan iki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaşıldığını bildirir.Normalde tek yönlü bir yolun iki yönlü trafiğe geçici olarak açıldığını gösterir.

dikkat trafik levhası

Dikkat Trafik levhası
Kırmızı üçgen içinde ünlem. Tehlike uyarı işaretler dışında kalan diğer tehlikele­ri bildirir. Bu tehlikelerin ne olduğu ek bir levha ile belirtilir.(Düşük banket vs.) Belirtilen tehlikeye dikkat edilerek seyredilir.

kontrolsüz kavşak tabelası ne anlatır

Kontrolsüz kavşak Trafik levhası
İleride trafik zabıtası, ışıklı işaret cihazları ve trafik işaret levhaları ile kontrollü olmayan kavşağın bulun­duğunu bildirir. Hız azaltılır. Tali yollardaki araçlara dikkat edilerek geçiş yapılır.

anayol tali yol kavşağı levhasının anlamı

Anayol tali yol Kavşağı levhası
Anlamı: Bu levha ileride anayol ile kesişen taliyol kavşağının bulunduğunu bildirir. Anayol tali yol kavşağı tabelasını görünce hız azaltılır. Tali yollardaki araçlara dikkat edilerek geçiş yapılır.

sağdan birleşen tali yol levhası ne demektir

Sağdan birleşen Tali yol tabelası
Anlamı: İleride anayola sağdan birleşen tali yolun bulundu­ğunu bildirir. Tali yoldaki araçlara dikkat edilerek geçiş yapılır. İlk geçiş hakkı anayoldaki araçlarındır.

soldan birleşen tali yol tabelası

Soldan birleşen Tali yol tabelası
Anlamı: İleride anayola soldan birleşen tali yolun bulundu­ğunu bildirir. Tali yoldaki araçlara dikkat edilerek geçiş yapılır. İlk geçiş hakkı anayoldaki araçlarındır.

sağdan anayola giriş levhası

Sağdan anayola giriş levhası
Anlamı: Bölünmüş yollarda ve köprülü kavşaklarda tek yön­lü olarak akan trafiğe, bağlantı yoluyla sağdan araç­ların dahil olduğunu bildirir. Geçişlerin bağlantı yolundaki araçlara dikkat edile­rek yapılması gerekir

soldan anayola giriş levhası

Soldan anayola giriş levhası
Anlamı: Bölünmüş yollarda ve köprülü kavşaklarda tek yön­lü olarak akan trafiğe, bağlantı yoluyla soldan araç­ların dahil olduğunu bildirir. Geçişlerin bağlantı yolundaki araçlara dikkat edile­rek yapılması gerekir

dönel kavşak yaklaşımı levhası

Dönel Kavşak yaklaşımı levhası
Kırmızı üçgen içinde dönen oklar. Anlamı: Yolun ilerisinde dönel bir kavşak bulunduğunu bildirir. Kavşağa yaklaşırken hız azaltılır. İlk geçiş hakkı kav­şak içindeki araçlara verilir.

kontrollü demiryolu geçidi levhası

Kontrollü Demiryolu geçidi levhası
Üçgen içinde bahçe çitine benzeyen simge. Bu trafik işaretinin anlamı İleride bariyerli hemzemin (demiryolu) geçidinin ol­duğunu gösterir. Hız azaltılır. Geçit kapalı ise durulur, açık ise dik­katlice geçilir.

kontrolsüz demiryolu geçidi levhası

Kontrolsüz Demiryolu geçidi levhası
Kırmızı üçgen içinde tren simgesi. ileride kontrolsüz bir demiryolu geçidi var. Geçide gelindiğinde uygun mesafede durulur. Demiryolu taşıtı gelmediğin­den emin olunduktan sonra dikkatlice geçilir.

kontrolsüz demiryolu geçidi tek hat

Kontrolsüz Demiryolu geçidi (Tek hat)
Tek hat bulunan demiryolu geçidine gelindiğini bil­dirir. Bu trafik levhasını görünce durulur, geçitten geçmekte olan demiryolu aracı var ise bu araca ilk geçiş hakkı verildikten sonra geçilir.

kontrolsüz demiryolu geçidi en az iki hat

Kontrolsüz Demiryolu geçidi (En az iki hat)
En az iki hattı bulunan demiryolu geçidine gelindiğini bil­dirir. Bu trafik levhasını görünce durulur, geçitten geçmekte olan demiryolu aracı var ise bu araca ilk geçiş hakkı verildikten sonra geçilir.

tünel yaklaşımı

Tünel yaklaşımı levhası
İleride bulunan bir tünele yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konmuş olan yasakla­malara uyulur.

kavşak veya geçit yaklaşım levhaları

kavşak veya geçit yaklaşım levhaları
Levhaların üzerinde belirtilen mesafeler sonunda, bir kavşak veya demiryolu geçidi olduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğer yasaklamalara uyulur. Kırmızı çapraz çizgilerin anlamı: Her çizgi 100 metreyi anlatır. 

köprü yaklaşım levhası

Köprü yaklaşım levhaları
Bir köprüye gelindiğini bildirir. Köprünün sağ ve sol korkuluklarına monte edildiği için köprünün genişliği hakkında bilgi verir, köprü korkuluklarının görülmesini sağlar. 

tehlikeli viraj yön levhaları

Tehlikeli  viraj yön levhaları
Daha önce tehlike uyarı işaret levhası ile bildirilen, görüş mesafe­sinin kısa olduğu dönemece girildi­ğini ve dönemecin yönünü bildirir.

refüj başı ek levhası

Refüj başı ek levhası
Bölünmüş yollarda refüj başına konur. Mecburi yön levhasının anlamını ve etkinliğini artırır.

dönüş adası ek levhası

Dönüş adası ek levhası
Ana trafik akımından sağa dönüşle ayrılan trafiği korumak amacı ile düzenlenen dönüş adalarında kul­lanılır. Mecburi yön levhalarının anlamını ve etkinliği­ni artırır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.