Trafik İşaret Levhaları ve Anlamları. Trafik Tanzim İşaretleri

Trafik İşaret Levhaları ve Anlamları. Trafik Tanzim İşaretleri

Bu yazımızın konusu Trafik tanzim levhaları hakkında olacak. Kırmızı çember içindeki ve mavi-lacivert daire içindeki trafik tanzim işaretleri ve anlamlarını inceleyeceğiz. (Tanzim: düzenleme) Ehliyet sınavına hazırlananlar için sürücü kursu ders notu niteliğindedir.

Trafik işaret levhalarını, üç sınıfta inceleyebiliriz.

Trafik Tanzim İşaretleri

trafik tanzim levhaları yol ver tabelası

Yol ver Tabelası
S
ivri ucu aşağı bakan kırmızı üçgen. Tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir. Ana yoldan geçen araçlara ilk geçiş hakkı verildikten sonra kav­şağa girilmesi gerekir.

dur levhası

Dur Levhası
Tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir. Kavşak girişinde durulur. Varsa, anayoldan gelen araçlara ilk geçiş hakkı verildikten sonra kavşağa girilir.

karşıdan gelene yol ver levhası

Karşıdan gelene yol ver
İki yönlü taşıt yolunun iki aracın emniyetle geçmeyeceği şekilde dar olduğu yerlerde; karşı yönde gelen araca geçiş kolaylığı sağlanmasını bildirir.

trafik tabelaları taşıt giremez

Taşıt giremez
Kırmızı daire içinde beyaz çizgi. Anlamı: Tek yönlü yol kesimlerine taşıtların ters yönden girmemeleri gerektiğini bildiren trafik levhası

taşıt trafiğine kapalı yol

Taşıt trafiğine kapalı yol
Yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildiren trafik levhası.

motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı yol

Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol
Yolun her iki yönden motorlu taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu (motosiklet hariç) anlatan trafik tanzim levhası

trafik tanzim levhaları motosiklet giremez

Motosiklet giremez
Bu trafik tanzim tabelasının anlamı motosikletlerin bu yola girmeleri yasaklanmıştır.

bisiklet giremez trafik levhası

Bisiklet giremez levhası
Anlamı: Bisikletlilerin bu yola girmeleri yasaklanmıştır.

moped giremez trafik levhası

Moped Giremez
Mopedlerin (motorlu bisiklet) bu yola girmelerinin yasak olduğunu anlatan trafik tanzim levhası

kamyon giremez

Kamyon giremez
Kamyonların bu yola girmelerinin yasak olduğunu anlatan trafik tanzim levhası.

otobüs giremez

Otobüs giremez
Otobüslerin bu yola girmelerinin yasak olduğunu anlatan trafik tanzim levhası.

treyler giremez levhası

Treyler giremez
Römorklu kamyonların veya römorklu lastik tekerlek­li traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğu­nu bildirir

yaya giremez trafik levhası

Yaya giremez levhası
Yayaların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu anlatan trafik tabelası

at arabası giremez levhası ve anlamı

At arabası giremez
Anlamı: At arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildiren trafik levhası

el arabası giremez levhası ve anlamı

El arabası giremez
Bu trafik işareti, El arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir.

tarım traktörü giremez levhası ve anlamı

Tarım traktörü giremez
Bu trafik levhası, Lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasak­lanmış olduğunu bildirir.

belirli miktardan fazla patlayıcı ve parlayııcı madde taşıyan taşıt giremez

Belirli miktardan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez
İlgililerce belirtilen miktarlardan fazla patlayıcı madde taşıyan taşıtların köprü, men­fez, tünel, alt geçit gibi sanat yapılarına girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir.

su kirletici madde taşıyan taşıt giremez

Belirli Miktarlardan Fazla Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez
Belirtilen miktardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıtların bu yere girmeleri yasaklanmıştır.

taşıt giremez levhası

Taşıt giremez levhası
Bisiklet, motorlu bisiklet ve el arabaları dışındaki araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir.

genişliği fazla olan araç giremez

Genişliği … m’den Fazla Olan Taşıt Giremez
Anlamı: Levhada belirtilen ölçülerden daha geniş olan araç­ların bu yola girmeleri yasaktır.

yüksekliği .. metreden fazla olan araç giremez

Yüksekliği … m’den Fazla Olan Taşıt Giremez
Yükle beraber, levhada belirtilen ölçülerden daha yüksek olan araçların bu yola girmeleri yasaktır.

Uzunluğu ... m'den Fazla Olan Taşıt Giremez

Uzunluğu … m’den Fazla Olan Taşıt Giremez
Bu trafik levhasının anlamı levhada belirtilen ölçülerden daha uzun olan araçla­rın bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir.

Dingil Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez

Dingil Başına … Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez
Dingil ağırlığı levhada belirtilen miktardan fazla olan araçların bu yola zarar vereceğinden girmelerini yasaktır.

Yüklü Ağırlığı ... Tondan Fazla Olan Taşıt Giremez levhası

Yüklü Ağırlığı … Tondan Fazla Olan Taşıt Giremez
Yüklü ağırlığı levhada belirtilen miktardan fazla olan taşıtların bu yola veya yoldaki köprü, menfez, büz gibi sanat yapılarına zarar vereceğinden girmeleri yasaktır.

Öndeki Taşıt... m'den Daha Yakın Takip Edilemez

Öndeki Taşıt… m’den Daha Yakın Takip Edilemez
Yol ve trafik şartları (kaygan yol, gevşek malzemeli zemin vb.) sebebi ile araçlar arasındaki takip mesafesi sınırlandırılmıştır.
Levhada belirtilen rakamdan az olamaz.

sağa dönülmez trafik levhası

Sağa dönülmez levhası
Bu trafik levhasının anlamı Yaklaşılan ilk kavşakta sağa dönüşün yasaklanmış ol­duğunu bildirir. Sürücülerin bu kavşakta sağa dönme­leri yasaktır.

sola dönülmez trafik levhası

Sola dönülmez levhası
Bu trafik levhasının anlamı Yaklaşılan ilk kavşakta sola dönüşün yasaklanmış ol­duğunu bildirir. Sürücülerin bu kavşakta sola dönme­leri yasaktır.

U dönüşü yapılmaz
Anlamı: Her ne şekilde olursa olsun geri dönme manevraları yapılmasının yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücüle­rin burada geri dönüş yapmaları yasaktır.

öndeki aracı geçmek yasaktır levhası

Öndeki aracı geçmek yasaktır levhası
Bu levhanın belirttiği yöndeki bütün araçla­rın, öndeki aracı geçmeleri yasaktır. Geçme yasağı sonu işa­ret levhasından sonra önlerindeki aracı geçebilirler.

kamyonların öndeki aracı geçmesi yasaktır

Kamyonlar için sollama yasağı
 Kamyonla­rın, öndeki aracı geçmeleri yasaktır. Geçme yasağı sonu işa­ret levhasından sonra önlerindeki aracı geçebilirler.

azami hız sınırı trafik levhası

Azami hız sınırlaması levhası
Anlamı: Belirlenmiş olan azami hız limiti veya bu limitlerin al­tındaki hız limitlerini hatırlatır. Sürücülerin levhada be­lirtilen hız sınırlarını aşmamaları gerekir.

sesli ikaz cihazlarının kullanımı yasaktır

Sesli İkaz cihazı kullanmak yasaktır
Anlamı:Sesli ikaz cihazlarının (korna) zorunlu olmadıkça kullanılma­sının yasaklandığını bildirir.

gümrük durmadan geçmek yasak levhası

Gümrük – Durmadan geçmek yasaktır
Gümrük teşkilatı bulunan sınır kapılarında bulunur.Sürücülerin gümrük kontrolü için durmaları gerektiğini bildirir.

bütün yasaklama kısıtlamaların sonu

Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu
Çember içinde çapraz siyah çizgi. Anlamı: Bu trafik işareti daha önce konmuş olan bütün yasaklama ve kısıtla­maların sona erdiğini bildirir.

Hız kısıtlaması sonu levhası

Hız Kısıtlaması Sonu
Yolun önceki kesiminde konmuş olan hız kısıtlaması­nın sona erdiğini bildirir. Sürücülerin bu levhadan son­ra, kullandıkları aracın cinsine göre belirlenen azami hızla gidebileceklerini bildirir.

geçme yasağı sonu levhası

Geçme yasaklaması sonu
iki araç arasında siyah çapraz çizgi. Daha önce konmuş olan geçme yasağının sona erdi­ğini bildirir. Sürücüler, bu levhadan sonra engel bir durum yoksa, öndeki aracı trafik kurallarına uyarak geçebilirler.

kamyonlar için sollama yasağı sonu

Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu
Daha önce kamyonlar için konmuş olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir. Kamyon sürücüle­ri, bu levhadan sonra engel bir durum yoksa, ön­deki aracı trafik kurallarına uyarak geçebilirler.

Mavi trafik tanzim levhaları

sağa mecburi yön trafik levhası

Sağa mecburi yön levhası
Mavi daire içinde sağa bakan beyaz ok. Anlamı: Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerin­de mecburen sağa hareket edileceğini bildirir.

sola mecburi yön levhası

Sola mecburi yön levhası
Mavi daire içinde sola bakan beyaz ok. Anlamı: Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerin­de mecburen sola hareket edileceğini bildirir.

ileri mecburi yön trafik levhası

Köprü yaklaşım levhaları
Mavi daire içinde yukarı bakan beyaz ok. Anlamı: Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerin­de mecburen ileriye gidileceğini bildirir. 

ileri ve sağa mecburi yön tabelası

İleri ve Sağa Mecburi Yön levhası
Anlamı: Kavşaklarda sağa dönüşlerin dönüş adaları ile ko­runmuş olması halinde veya servis yolu gibi geçici kul­lanıma açık kesimlerinde mecburen ileri veya sağa gi­dileceğini bildirir.

ileri ve sola mecburi yön levhası

İleri ve sola Mecburi Yön levhası
Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerin­de mecburen ileri veya sola gidileceğini bildirir.

mavi trafik levhaları sağa ve sola mecburi yön

Sağa ve Sola Mecburi Yön levhası
Bazı yönlerin trafiğe kapalı olması halinde veya kav­şaklarda ve servis yolu gibi geçici kullanıma açık ke­simlerinde mecburen sağa veya sola gidileceğini bildi­rir.

trafik levhaları sağdan gidiniz levhası

Sağdan gidiniz levhası ve anlamı
Bölünmüş yollarda refüj başlarına, kavşaklardaki di­ğer adalarla yol platformu üzerindeki sabit cisimlerin önüne konulan bu levha; refüjün, adanın veya sabit cismin sağından gidileceğini bildirir

her iki yandan gidiniz levhası

Her iki yandan gidiniz levhasının anlamı
Yolun gidişe ayrılan kısmı üzerinde refüj, ada veya sabit cismin bulunması halinde, bunların önüne konulur. Refüjün, adanın veya sabit cismin her iki yanındanda gidilebileceğini bildirir.

ada etrafında dönünüz levhası anlamı

Ada etrafında dönünüz levhasının anlamı
Dönel kavşak girişlerinde ada etrafında dönüş yönü­nü gösterir ve aksine işaret bulunmadıkça, ada etrafın­da dönüş halinde bulunan araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğunu bildirir.

mecburi bisiklet yolu levhası

Mecburi Bisiklet Yolu levhası
Bu yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece bi­sikletlilerin kullanımına ayrılmış olduğunu bildirir. Diğer araçların bu yola girmeleri yasaklanmıştır.

mecburi asgari hız levhası

Mecburi Yaya Yolu levhası
Trafiğin belirli bir limitinin altına inmeden trafik akışı­nı sağlamak amacıyla levhada gösterilen hız limitinin altına inmeyi yasaklar.

mecburi yaya yolu levhası

Mecburi Yaya Yolu levhası
Bu yolun tamamen veya bir kısmının sadece yayaların kullanımına ayrılmış olduğunu bildirir. Diğer araçların bu yola girmeleri yasaklanmıştır.

mecburi asgari hız sonu levhası

Mecburi Asgari hız sonu levhası
Daha önce konmuş olan mecburi asgari hız levhası ile amaçlanan şartların sona erdiğini bildirir..

zincir takmak mecburidir

Zincir takmak mecburidir levhası
Patinaj zinciri takılmasının mecburi olduğunu, en az iki çekişti tekerleğe patinaj zincirinin takılmasının zo­runlu olduğunu bildirir.

zincir takma mecburiyeti sonu

Zincir takmak mecburiyeti sonu levhası
Zincir takma şartlarının sona erdiğini, zincirin çıkarı­labileceğini bildirir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Nurten dedi ki:

    Çok uzun zaten öğretmwnim bana göndermişti ama Whatsaptan silindigı için buradan bakmak zorunda kaldım ama gönderdiği yazıyı bulamadım