KAYIŞ KASNAKLAR

22 Ağustos 2016 - 0 yorum
Kasnak hesaplamaları Makine teknolojisi alanında önem taşıyan bir konu da kasnaklar ve kasnak hesaplamaları diye düşünmekteyiz . kasnak hesabı makine alanında çalışan mühendislerin ,teknisyen ve teknikerlerin bilmesi gereken konulardandır .Bu sebeple makine elemanları bölümümüzde bu konuya da yer vermek gereği duyduk. Birbirini...
21 Ağustos 2016 - 0 yorum
Kasnak çeşitleri kullanım alanları  Makine teknolojisinde kasnaklar ,kayış kasnak sistemleri önemli yere sahiptir .kasnak çeşitleri kullanım alanları nelerdir ? Bu yayınımızda buna değineceğiz . Kullanılış amacına göre kasnak çeşitleri kullanım alanları Makine teknolojisinde kullanılış amacına göre kasnakları, üçe ayırabiliriz: Güc ve hareket kasnakları, Kılavuz...
15 Ağustos 2016 - 0 yorum
Kayış kasnaklarda sürtünme ve kayış kayması Kasnaklarda, kasnak çapları ile dönüş sayıları arasındaki bağıntı konusunda, kayış kaymasına da değinilmişti.Kayış kasnaklarda sürtünme ve kayış kayması konulu yazımızla makine elemanları yayınlarına devam ediyoruz . Kayış kayması neden olur? Kayış kayması, iki etkiden oluşur. Bunları görelim...
27 Haziran 2016 - 0 yorum
 kayış birleştirme zaman zaman ihtiyaç duyulan bir konudur .Değişik kayış ekleme, kayış birleştirme yolları mevcuttur. Kayış birleştirme : Kayışlar birçok yollarla eklenebilir. Bunlardan en fazla kullanılanları tanıyalım. Kayış birleştirme yolları, üç grupta toplanılabilir : I — Yapıştırarak ekleme, II — Dikerek ekleme, III — Madeni araçlarla ekleme. I...
27 Haziran 2016 - 0 yorum
kayış kasnak hesapları tablosu Makine Eğitimi bölümü Makine elemanları teknik tablolar kayış kasnak hesapları tablosu. Daha önceki yayınlarımızda kayış kasnaklardan , kullanıldıkları yerlerden ,kayış tiplerinden,ve kayış ekleme metodlarından  bahsetmiştik .Kayışlarda sağlıklı hareket iletimi için hız - kayış gücü -kayış genişliği gibi faktörlere...
26 Haziran 2016 - 0 yorum
Kayış kasnaklarda hareket iletimi: Makine elemanları kayış kasnaklarda hareket iletimi konusunda hareketin iletileceği kasnakların bağlı bulundukları millerin birbiriyle paralelliği ya da dikliği gibi durumlarda değişiklik arz eder.Birbirine dik millerde hareket iletimi için başka yöntem kullanırken birbirine paralel millerde hareket iletimi için başka...
26 Haziran 2016 - 1 yorum
Kayış çeşitleri Kayış çeşitleri gereçleri ve biçimlerine göre adlandırılabilirler, bu iki grubu, ayrı ayrı görelim.Kayış tipleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir : Gereçlerine göre kayış çeşitleri Kösele kayışlar Sığırların özellikle sırt kısmı derisi palamut veya krom tuzları ile tabaklandıktan sonra, üst üste yapıştırılır. İstenilen kayış kalınlığı,...
22 Haziran 2016 - 0 yorum
 Kasnaklar ve kasnakların kısımları Kayış ile miller arasında kuvvet iletmek için kullanılan silindirik makina parçalarına Kasnak denir.Bu yazımızın konusu  kasnaklar ve kasnakların kısımları olacak. Türk Standardlarına göre bir kasnak, üç ana kısımdan oluşur: İspit Gövde Göbek İspit Kasnağın kayışa değen (A) çevre kısmına, (İspit)...