Testere Freze ile Frezeleme ve Kesme

Testere Freze ile Frezeleme ve Kesme

Testere Freze ile Frezeleme

Testere frezeleriyle Frezeleme yapabilmek; onunla ilgili, kalınlık, çap ve bütün özelliklerinin bilinmesine bağlıdır.

Aşağıdaki şekilde ;
(1 ) Testere frezeyi,
(2 ) Gönye kenarlan ve hassas dik yüzeylerin, birleştiği köşelere açılan kanalları. Bu kanallar “V” yataklarında, Makina kayıtlarında sürtünen köşeli yüzeylerin temizliği ve yağlanması amacıyla açılan kanalları,
(3 ) Parça yüzeylerine açılan bir kanalı,
(4 ) Testere frezeleriyle yapılan kesme işlemlerini göstermektedir.

testere freze ile frezeleme

İkinci Resimde ise, bir testere frezesinin kullanılacağı yere göre, malafa millerine veya kısa tip malafalara dikkatle bağlanması örneklenmektedir.

testere ile frezelemede testerenin bağlanması

Testere frezesinin çevreden keserek zorlanacağı ve bunun da çapa göre değişeceği bilinir. çoğunlukla göbek deliklerinde kama kanalları da yoktur. Dolayısıyle, takıldığı mile oturması ve sıkıştırılması, mildeki bileziklerin alın yüzeyleriyle mümkündür.

testere freze çakısı ile işleme

Resimdeki bağlamayı; bir kısa malafa milinde, elemanlarının isimleriyle birlikte inceleyelim. Testere frezesinin (5) göbek çapına göre bağlama mili seçilir. Mile ince bilezik (6) üzerine çakı ve kaim bilezik (7) takılır. Malafa özel vidası (8) nı, rondela (10) ve somunla (11), çakıyı iyi sıkıştırabilmek için, (9) numara ile gösterilen bilezikle, mil arasında bir miktar boşluk bırakılır.

Testere frezesi kamasız olduğundan, frezeleme sırasında, vidanın sıkışma yönüne göre talaş kaldırılmaz ise gevşeyip, sökülebileceği göz önünde tutulmalıdır.

Testere frezesi, verilen kanal örneklerinin işlemini yapabilmesi için   çakı malafası ile fener mili yuvasına, iş parçası da tezgâh tablasına uygun araçlarla bağlanır. Ancak frezeleme konumuna göre çakı da, iş parçası da daha başka şekillerde bağlanabilir.(Aşağıdaki şekil)

testere freze ile frezelemede işin bağlanması

Testere freze ile derin kanalların frezelenmesi

Testere frezeleriyle işlem yapılırken, kesme sırasında dişleri çok sık olduğundan talaşlar dolup sıkışma yapar. Bu çakının kanal içinde rahat dönmesini zorlaştırır. Hele çapının büyük ve kalınlığının ince olması, çabuk kırılmasına sebep olabilir. Dolayısıyla derin kanalların frezelenmesinde, dişlerin sık sık temizlenmesi, kesme sıvıları kullanılması ve kesme hızının da dikkatle seçilmesi gerekir.

Testere frezeleri. Kesme işleminde de oldukça sık kullanılır.(Yukarıdaki şekil)

Testere Frezesi de parçanın hacmine uygun olarak seçilir, kısa veya uzun tip malafalara  yukarıdaki şekilde olduğu gibi, askı yatakların iş parçasına değmeyecek biçimde, tezgâha bağlanarak kesme işlemi yapılır,

testere freze çakısı

Üzerine Malafa ile bağlamaya uygun kama kanalı açılmış testere freze çakısı

Burada da parçanın bağlanmasına ve talaş kaldırılmasına dikkat edilmelidir.  İş parçasının kesilecek kısımları kabaca markalanır. Markalama çizgileri, yani çakının tablaya dokunmasını önleyecek biçimde, “T” kanalları üzerine denk getirilir. çakı parçayı keserken “T” kanalının içinde döner. (Uzun ve ağır parçaların tablaya doğrudan bağlanması önerilir.)

testere freze ile kanal açma

Testere freze ile ince kanal açma

testere freze ile eşit aralıklı yarık ve kanalların açılması

Testere freze çakısı kullanılarak eşit aralıklı yarık ve kanallar açılması

Testere freze ile kesme işlemi işlem Basamakları

1 — İş parçasının hacmi ve kesilecek yerine göre testere frezesi seçilir.

2 — İşe zararı dokunmayacak, bağlama araçlarından birisi kısa veya uzun malafalarla, tezgâh yatay veya düşey konumda çalışabilecek biçimde takılır.

3 — İş parçası hacmine uygun biçimde tablaya veya mengeneye doğrudan bağlanır. Eğer sıkma pabuçları ve civatalar kullanılacaksa; çakıya, askı yataklarına ve malafa miline engel olup olmadıkları, işleme başlamadan önce kontrol edilmelidir.

testere freze ile kanal açma

4 — Testere frezelerinin kalınlıkları ince olduklarından, çoğunlukla kama kanalları yoktur. Dolayısıyla bileziklerin baskısı ile sıkışan çakı, işleme sırasında kesmez ise dönebilirler. Bunu, malafa mili somununu, dikkate alarak (Sıkma yönünde kesecek biçimde), bağlandığında önleyebiliriz.

5- Kesme yeri markası, çakının altına getirilir.

6 — Tabla kesme yönünde hareket ettirilerek, konsoldan iş parçası yukarıya kaldırılır. çakının iş parçasından çıkmasına kadar.

7 — Freze çakısının; kesme ve kanal açma işlemlerinde, Kesme hızlarına ve devir sayılarına özen gösterilerek soğutma sıvısı kullanılmalıdır. Talaş kaldırma sırasında, kesici uçlar kıl bir fırçayla temizlenmelidir.

Genel olarak, Kesme işlemlerinde iş parçaları yalnız tezgâha bağlanmazlar. Bazen de mengeneye bağlanarak kesilirler. Nasıl sıkılırsa sıkılsın, kesilerek ayrılan kısımlar, sıkma kuvvetiyle etkilenmemelidir. Aksi takdirde çakı kırılır.

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.