Teknik Resimde Kesit Alma

Teknik resimde tarama çizgileri Bir parçanın kesiti alınarak tanıtımı daha kolay olacaksa görünüş yerine kesit olarak…