Mesleki gelişim girişimcilik soru-cevap anahtarı

Mesleki gelişim girişimcilik soru-cevap anahtarı

Mesleki gelişim dersi girişimcilik modülü cevap anahtarlı sorularıdır. Cevaplar koyu renkle işaretlenmiştir

GİRİŞİMCİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörü değildir?

A) Doğal kaynaklar
B) Emek
C) Sermaye
D) İşletme


2.Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kişisel özelliklerinden biri değildir?

A) Sabırlı
B) Sorumluluk alan
C) Risk almayan
D) Yaratıcı


3.Aşağıdakilerden hangisi işletmenin dış çevresini oluşturur?

A) Personel
B) Sermaye
C) Sendika

D) Yönetim


4. Karşılandığı zaman fayda, karşılanmadığı zaman mutsuzluk ve ızdırap yaratan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretim
B) Tüketim
C) İhtiyaç
D) Kararlılık


5.Yeni bir fikir ve buluşun ya da mevcut olan mal veya hizmetin daha da geliştirilerek kâr elde edilecek şekilde piyasaya sunulması işine ne ad verilir? Mal ve hizmetlerin piyasaya sunulmasına ne denir ?

A) Özel girişimcilik
B)Yaratıcı girişimcilik 
C) Fırsat girişimciliği
D) Kamu girişimciliği


Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1-  (D) Yaratıcılık, girişimcinin kişisel özelliğidir.
2.  (D ) Girişimci, risk alarak yenilik yapan kişidir.
3.  (Y) Başarılı girişimci ani fakat doğru olmayan kararlar verir.
4.  (Y ) Girişimciliğin ülke ekonomisine katkısı yoktur.

İŞLETME KURMA

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iş planı sağladığı yararlardandır?

A) İş fikrini gerçekleştirmeye kararı vermiş girişimciye rehberlik eder.
B) Girişimcilerin, yöneticilerin, çalışanların dikkatini amaca yöneltir.
C) Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.
D) Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin kuruluş nedenlerinden biri değildir?

A) Miras
B) Kazanç sağlama isteği
C) Toplumsal itibar sağlamak
D) Devlete vergi vermek

3. Aşağıdakilerden hangisi bir işletme kurmanın ilk aşamasıdır?

A) Ekonomik araştırma
B) Finansal araştırma 
C) İş kurma düşüncesi 
D) Yasal araştırma

4. Aşağıdakilerden hangisi işletme kurarken yapılacak ön araştırmanın (fizibilite etüdü) temel amaçlarından biri değildir?

A) İşletmenin kârını hesaplamak
B) İşletmenin seçeceği teknolojinin belirlenmesinin sağlanması
C) Kurulacak işletmenin yatırım tutarının tespit edilmesi
D) Kurulacak işletmenin ekonomik açıdan verimli olup olmadığının araştırılması

5. İyi bir iş planı aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A) Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlar
B) Kâr ve zarar hesapları ve bilânçosu düzenlemeyi sağlar.
C) En az iki yıllık işin nakit (para) akışını tasarlar.
D) Gerekli araçların sıralanmasını ve her birinin maliyetinin hesaplanmasını sağlar.

6. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş işlemlerinden biri değildir?

A) Notere başvurulması
B) Organizasyon
C) Ticaret Odasına başvurulması
D) Vergi Dairesine başvurulması


MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?

A) Her birey farklı ilgi ve yeteneklere sahiptir.
B) Her meslek aynı yetenekleri gerektirir.
C) Arzu edilmeyen bir uğraşta insan süreklilik gösteremez.
D) Kişilik yapınıza uygun meslek ya da meslekleri belirlemenin bir önemi yoktur.

2. Aşağıdakilerden hangisi ekibin tanımıdır?

A) Kişinin birlikte çalıştığı iş arkadaşlarıdır.
B) Motivasyondur.
C) Kişinin yaşam amacıdır.
D) Bilgi, tecrübe, kontrol ve inancın tam adıdır.

3. Kişinin birlikte çalıştığı iş arkadaşlarına ne denir?

A) İş hayatı
B) Ekip
C) Toplumsal ihtiyaçlar
D) Kişisel gelişim

4. Aşağıdakilerden hangisi meslek alanlarını tanımak için faydalı kaynaklardan biri değildir?

A) İŞKUR
B) ÖSYM
C) Meslek odaları
D) Motivasyon

5. Aşağıdakilerden hangisi meslekte ilerlemenin temel yoludur?

A) Yaratıcı olmak
B) Büyük bir işletmede çalışmak
C) Verilen görevi yerine getirmek
D) İş yeri ortamında fark edilmek

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.