Mekaniğin alt dalları – Cisimlerin Dayanımı ders 1

Mekaniğin alt dalları – Cisimlerin Dayanımı ders 1

Cisimlerin dayanımı dersine giriş

Cisimlerin dayanımı dersinde mekaniğin alt dalları olan statik, dinamik, kinematik, hidrostatik ve aerodinamikten bahsetmemek olmaz. Sonuçta cisimlerin dayanımı bu dalların hepsiyle ilişkilidir. Öncelikle mekanik nedir? ona bakalım;

Mekaniğin tanımı : Mekanik, cisimlere etki eden kuvvet sistemlerini ve bu sistemlerin cisimde oluşturdukları hareketleri grafik ve analitik olarak inceleyen bir bilim dalıdır.

mekanik nedir

Yukarıda örneği verilen eylemlerde olduğu gibi, hareket ve kuvvetin olduğu her alan mekanik ile ilgilidir.

Mekaniğin alt dalları

mekaniğin alt dalları

Mekaniğin alt dalları üç ana kısımdan oluşur. katıların mekaniği, sıvıların mekaniği ve gazların mekaniği.

Statik

Kuvvetlere etkilenen cismin denge durumlarını inceler .Statiğin ilk prensipleri eski mısır ve Babil’de piramitler ve tapınakların Yapılmasında kullanılmıştır.

statik mısır piramitleri

Statikte cisimler üzerinde kuvvetin etkisiyle Meydana gelebilecek şekil değişiklikleri (burulma, kırılma, esneme vb) Hesaba katılmaz. cismin ne zaman ve hangi noktada kırılacağı statiğin konusu değildir

Kinematik (Ya da Sinematik)

Cisimlerin hareketlerini inceler. Hareketler İncelenirken kuvvet ,yani hareketin sebebi Dikkate alınmaz.yol -zaman-hız-ivme arasındaki bağıntıları inceler.

kinematik hız zaman bağıntısı

Dinamik

Dinamik kelimesi günlük kullanımda hareketli, yerinde durmayan, inişler çıkışlar gösteren anlamında gibi kullanılsa da Dinamiğin bilimsel tanımı bundan bir parça farklıdır.

dinamik eğik düzlem araba

Kinematikte, cisimlerin hareketlerini incelerken, ağırlıkları ve üzerlerine etki eden kuvvetler hesap edilmez demiştik. Dinamikte ise bu kuvvetler Hesaba katılır.

Kütle, ağırlık, yer çekimi, cisme gelen kuvvetler gibi faktörler söz konusu olunca newton kanunlarından bahsetmemek olmaz. Ünlü Fizikçi Isaac Newton’a ait olan kanunlar Newton kanunları olarak bilinir. Özet olarak etki-tepki , eylemsizlik ve ivme ile ilgili kanunlardır. Newton kanunlarıyla ilgili konumuz ve ayrıntılı bilgi için BKNZ : Newton Kanunları

Hidrostatik

Hidrostatik ,hareketsiz sıvıların denge şartlarını inceler .Pascal prensibine göre , sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı ,dokundukları yüzeylere aynen iletirler . Pascal kanunu ile ilgili yazımız ve detaylı bilgi için BKNZ : Pascal Kanunu

hidrostatik pascal prensibi

Makine teknolojisinde, basınçlı sıvıların sahip oldukları enerjiden faydalanarak çeşitli hareketler üretmek için kurulan sisteme Hidrolik sistem denir . 

Aerodinamik

Aerodinamik , hava ve gaz halindeki bütün akışkanların hareketlerini inceler.

aerodinamik hayalet uçak

Örneğin ,uçakların uçuş veriminin artırılması için, kanatlara  verilecek biçimler aerodinamik esaslarla hesaplanır.

aerodinamik testi araba

Arabaların yol tutuşları ve rüzgarda savrulmamaları için, önden gelen rüzgarda hız kaybı yaşamamaları için de aerodinamik önemlidir. Günümüzde araç tasarlanırken tasarımda aerodinamik özelliklere de dikkat edilmektedir. Yukarıdaki resimde bir otomobil üretim tesisinde aerodinamik testinden bir kare görmekteyiz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.