İzdüşüm nedir ? Tasarı geometride izdüşüm metotları

İzdüşüm nedir ? Tasarı geometride izdüşüm metotları

izdüşüm

İzdüşüm teorisinde, yukardaki misallerde olduğu gibi ışık kaynağı yerine GÖZ ve ışık ışınları yerine izdüşüm ışınları bulunduğu kabul edilerek (farzedilerek) gölge düşürme yerine izdüşürme yapılmış olur.
Bu suretle izdüşüm ışınlarının düzlem üzerinde meydana getirdiği kabul edilen şekle izdüşüm denir.
izdüşüm ışınlarının düşürüldüğü kabul edilen düzleme izdüşüm düzlemi denir.
Gölgenin meydana gelişi olayında yapılan bütün denemeler ışık ışınlarının uzayda doğru olarak yayıldığını göstermiştir.

İzdüşüm konusunda da izdüşüm ışınlarının şekilleri doğru olarak kabul edilir. Bu suretle, uzaydaki şekillerin bütün köşelerinden ve noktalarından geçtiği kabul edilerek izdüşümlerin meydana gelmesini sağlayan uzay doğrularına izdüşüm ışınları denir.
İzdüşüm ışınları, çizimlerde genel olarak sürekli ince çizgilerle gösterilirler.

izdüşüm metodları

Bu suretle, uzay şekillerinin bir düzlem üzerinde gösterilmesi ile izdüşüm metotları ilgilenir. Uzaydaki herhangi bir şeklin izdüşümünü bir düzlem üzerinde elde etmek için uygulandığı kabul edilen metoda izdüşüm metodu denir.

İzdüşüm ışınlarının, izdüşüm düzlemine dik, eğik veya bir merkez den konik olarak gittiğinin farzedilmesi aşağıdaki izdüşüm çeşitlerini veya metotlarını meydana getirir.

  1. Merkezi izdüşüm Metodu
  2. Dik izdüşüm Metodu
  3. Eğik izdüşüm Metodu

Merkezi İzdüşüm metodu (Konik izdüşüm)

Uzay şekillerinin, merkez denilen bir noktaya göre, izdüşümlerinin çıkarılması kurallarını kapsayan izdüşüm metoduna Merkezi izdüşüm metodu denir. Konik izdüşüm metodu da denilir.

Bir cismin veya şeklin bütün noktaları ile uzaydaki sabit bir nokta yı birleştiren doğrulara ait uzantıların, cismin arkasına konulan bir düzlem üzerinde meydana getirdiği şekle, alman izdüşüm metoduna göre, merkezi izdüşüm denir.

merkezi izdüşüm metodu alman

Ya da bir cisim veya şekile ait bütün noktalara uzaydaki sabit bir nokta ile birleştirildiğinde araya sokulan bir düzlem, mevcut çizgi demeti tarafından delinir. Delindiği farz edilen düzlem üzerinde, delme noktalarının meydana getirdiği şekle, Amerikan izdüşüm metoduna göre merkezi izdüşüm denilir.

merkezi izdüşüm metodu amerikan

Merkezi izdüşüm metodunda, görüntünün büyüklüğü cisim ile bakış noktasının izdüşüm düzleminden olan uzaklığına göre değişir.

Paralel izdüşüm metodu

Bu metotlarda izdüşüm ışınları, belirli bir doğrultuda paralel oldukları için bunlara paralel izdüşüm metodu denilir.

Paralel ışınların, izdüşüm düzlemine gidiş şekillerine göre paralel izdüşüm ikiye ayrılır.

Paralel izdüşüm ışınları, düzleme dik olduğunda meydana gelen izdüşümlere Dik izdüşüm, düzleme eğik olduğundan meydana gelen izdüşümlere Eğik izdüşüm denilir.

izdüşüm metodları dik ve eğik

Bu metotlarla elde edilen izdüşümlerin büyüklüğü cismin izdüşüm düzlemine olan uzaklığına bağlı olmadan sabit kalır.

Teknik resimde, görünüş resmi adlandırılan bütün resimler dik izdüşüm metoduna göre çizilirler. Eğik izdüşüm metodu ise ancak eğik perspektif çizimlerinde uygulanır.

dik izdüşüm

Dik izdüşümle elde edilen izdüşüm, cisme ait bir tek yüzey görüntüsüdür. Eğik izdüşüm ile elde edilen izdüşüm ise cisme ait çok yüzeyli olduğundan bu, cismin perspektif görüntüsüdür.

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.