İş sağlığı ve güvenliği kanunu 6331 özeti

İş sağlığı ve güvenliği kanunu 6331 özeti

Bu yazımızda 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu özeti yer alacak. PDF belgesi halinde hazırlanmış dokumanda, İş sağlığı ve Güvenliği kanununda geçen hükümlerin özetine ulaşabilirsiniz. Yazının sonunda İş sağlığı ve güvenliği kanununun özeti şeklinde hazırlanmış PDF dosyasını görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

iş sağlığı ve güvenliği kanunu

İş sağlığı ve Güvenliği kanununun Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2012. Resmi Gazete Sayısı: 28339 dur.

Kanunun amacı: Sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

İş sağlığı ve güvenliği kanunu içeriği

İş sağlığı ve güvenliği kanununda; İşveren, işyeri, risk, risk değerlendirmesi gibi kavramların tanımları, İşverenin genel yükümlülükleri. Tehlike sınıflarının belirlenmesi. İşyeri tehlike sınıfları tebliğ taslağı.Acil durum planı. Yangınla mücadele ve ilk yardım konusunda işyerlerinin yükümlülükleri. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi. Çalışanların sağlık gözetimi. çalışanların iş güvenliği eğitimi. çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması. Çalışanların yükümlülükleri. İş sağlığı ve güvenliği  kurulu gibi konulara değinilir.

İş sağlığı ve güvenliği kanunu özeti

İş sağlığı ve güvenliği kanununun amacı ve bazı tanımlar.

iş sağlığı ve güvenliği kanunu amacı
iş sağlığı ve güvenliği kanunu tanımlar

İş sağlığı ve güvenliği kanununda geçen, İşveren, işyeri, iş güvenliği uzmanı, teknik eleman ve destek elemanının tanımları.

iş sağlığı ve güvenliği kanununda geçen tanımlar işveren
iş sağlığı ve güvenliği tanımları

İş güvenliği kanununda geçen, İşyeri hekimi, işyeri hemşiresi, iş kazası ve meslek hastalığı gibi kavramların tanımları.

iş yeri hekimi ve iş yeri hemşiresi tanımları
iş kanununda geçen tanımlar iş kazası meslek hastalığı nedir

Risk, risk değerlendirmesi, tehlike sınıfı gibi kavramların tanımları

risk değerlendirmesinin tanımı
tehlike sınıfı tanımı

Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak için İşverenin genel yükümlülüğü

işverenin genel yükümlülüğü
işverenin genel yükümlülükleri
işverenin genel yükümlülüğü

İş sağlığı ve güvenliği kanununda bahsedilen Risklerden korunma önlemleri

risklerden korunma önlemleri
iş güvenliği risklerden korunma

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda işverenin yapması gerekenler.

iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
iş sağlığı hizmetleri
iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 2

işyeri hekimleri ve işyeri uzmanları hakkında kanunda belirtilen hükümler.

işyeri sağlığı ve iş güvenliği uzmanları
işyeri sağlığı uzmanlığı
işyeri hekimliği
işyeri hekimliği işyeri uzmanlığı

İş güvenliği kanunundaki Tehlike sınıflarının belirlenmesi ile ilgili hükümler.

tehlike sınıflarının belirlenmesi
tehlike sınıflarının belirlenmesi 2
tehlike sınıfları
risk değerlendirmesi

İş sağlığı ve güvenliği kanununun özetinde bu bilgilerin yanında , Acil durum planı,yangınla mücadele, ilk yardım. Tahliye, çalışmaktan kaçınma hakkı. İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimi. Sağlık gözetimi. Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi. Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması. Çalışanların yükümlülükleri. işyeri çalışan temsilcisi. İş sağlığı ve güvenliği kurulu. Teftiş, inceleme,araştırma, müfettiş yetki ve sorumluluğu. İşin durdurulması. Yönetmelikler ve yayın zorluğu hakkındaki hükümler yer almaktadır.

Konu içeriğinin fazla uzamaması açısından diğer kısımlara burada yer verme gereği duymadık.

İş sağlığı ve güvenliği kanunun özetini, PDF dokuman halinde aşağıdaki linkten görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖZET PDF İNDİR

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.