İş müfettişliği Yardımcılığı Sınavında neler sorulur?

İş müfettişliği Yardımcılığı Sınavında neler sorulur?

İş müfettişi yardımcılığına giriş sınavı aşağıdaki konulardan yapılmaktadır;

İşin Yürütümü ile ilgili sorular

 • Hukuk
  • T.C. Anayasası ve Anayasa Hukuku
  • İş Hukuku (4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun (Basın-İş Kanunu), 854 sayılı Deniz-İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkında Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5580 Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve bunlarla ilgili Tüzük ve Yönetmelikler)
  • Borçlar Hukuku
  • Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)
  • İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu),
  • Ceza Hukuku (5237 sayılı Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun genel hükümleri ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu),
 • Maliye
  • Genel Maliye Teorisi ve Politikası,
  • Bütçe Teknikleri,
  • Türk Vergi Sisteminin Genel Hükümleri,
 • Muhasebe Genel Muhasebe, Ticaret Muhasebesi, Bilanço Analizleri ve Teknikleri

İş Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Sorular

 • Hukuk
  • T.C. Anayasası ve Anayasa Hukuku,
  • İş Hukuku (İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tüzük ve Yönetmelikler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmelikler), İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer mevzuat (3213 sayılı Maden Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve Yönetmeliği, Makine Emniyeti Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 • İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu),
 • Borçlar Hukuku,
 • Ceza Hukuku (5237 sayılı Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun genel hükümleri ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu),
 • Branşa ait mesleki konular (Ana branşlara göre hazırlanmış ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorulardan oluşmaktadır)

Yabancı Dil Soruları

İngilizce, Fransızca, Almanca ve ihtiyaca göre Bakanlıkça belirlenecek dillerden birinde yazdırılacak bir metnin Türkçeye tercümesi. Yabancı dil sınav notu, yazılı sınav notları ortalamasına dahil edilmemektedir.

Sözlü Sınav

Yazılı sınavı kazananlar bir yazı ile sözlü sınava davet edilirler. Sözlü sınav, yazılı sınav konularından yapılır. Bu sınavlarda ayrıca kavrama, ifade, temsil yeteneği ile tavır ve hareket gibi kişisel nitelikler de göz önünde bulundurulur.


Bu yazının konusu iş müfettişi yardımcılığı sınavında hangi konulardan sorular sorulduğu idi. Yeni konular ve yazılarda buluşmak dileği ile.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.