Kategori: Kalıpçılık Eğitimi

Değişken çekme gerilimi, bükülen parçanın bir miktar geri esnemesine sebep olur. En büyük çekme gerilimi, bükülen par­çanın dış yüzeyinde meydana gelir ve tarafsız eksene doğru yaklaştıkça azalır. Ta­rafsız eksen üzerinde...
Sıyırma Kuvveti. Zımba sıyıncı (kılavuz) plâkası ile zımba arasındaki toplam, sürtünme kuvvetine, sıyırma kuvveti denir. Sıyırma kuvveti, şerit malzeme kalınlığı ve toplam kalıplama kuvvetinin % si olarak aşağıdaki çizelgeden (K)...
Kalıplama anında parçanın şerit malzemeden ayrılmasına karşı göstermiş olduğu toplam dirence kesme kuvveti denir. Kesme kuvveti, kalıplanan parçanın boyutsal ölçülerine ve malzemenin cinsine göre değişen birim kesme direncine bağlıdır. Dişi...
Yay, gerildiği zaman enerji depo eden ve serbest bırakıldı­ğında germek için sarfedilen enerjiyi aynı miktarda geri veren bir makina ele­manıdır. Kalıpçılıkta en çok kullanılan yaylar basınç, çekme ve burma (burulma)...
Bu yazıda, kalıpçılıkta merkezleme amacıyla kullanılan pimler, ölçüleri ve montajda nasıl kullanılacakları konusunu inceleyebilirsiniz. Standart Merkezleme Pimleri Standart merkezleme pimleri yukarıda görüldüğü gibi bir ucu 5° – 12° arasında konikleştirilir....
Baskı plâkaları genellikle delme, delme-kesme ardışık, delme-kesme birleşik, bükme, çekme ve benzeri kalıplarda kullanılır. Baskı plakaları daha çok yay baskılı, lastik (sert kauçuk) baskılı, büyük kalıplarda hidrolik veya pnömatik bas­kılı...
Yan-kayıtlar, şerit malzemenin kalıp içerisindeki ilerleme yönünü kontrol eder. Kapalı kalıplarda iki, yarı-açık kalıplarda tek yan-kayıt kullanılır. Yan- kayıt kalınlıkları, dayamalı veya yan-çakılı kalıplara göre tespit edilir/ Kesme kalıplarında uygulanan...
Sıyırıcı plâkalar, zımba üzerindeki şerit iskelet malzemeyi ayırmada, aynı zamanda zımba kılavuz plâkası olarak kullanılmaktadır. Bazen sıyırıcı plâkalar, şerit malzemeye yan-kayıtlık görevi yaparlar. Bu nedenle, sıyırıcı plakaları yap­tıkları görev bakımından...
Zımbaların zımba plakasına mon­tajını 4 ana gruba ayırmak mümkündür. Gövde ve Uç Profili Silindirik Zımbalar. Gövde Profili Silindirik, Uç Profili Değişik Zımbalar Eksenler Arası Yakın Zımbalar. Değişik Profilli Zımbalar. Gövde...
Zımbalar, kullanma yerlerine ve amaçlarına göre değişik biçim ve boyutlarda yapılmaktadır. Zımbaların sınıflan­dırılması genellikle, zımba plâkalarına montaj şekillerine göre yapılır. Bunlar; Kademeli silindirik fatura başlı zımbalar, Kademeli düz silindirik başlı...
Kalıpçılık eğitimi bölümünde, önceki yayınımızda dişi kalıpları tanıtmış ve dişi kalıp boyutlarının hesaplanması nasıl yapılır görmüştük. Bu yazıda dişi kalıpların montajı nasıl yapılır inceleyeceğiz. Dişi kalıplar tek parçalı veya çok...
Dişi kalıplar suda, yağda ve havada sert­leşebilen karbonlu veya alaşımlı çeliklerden yapılırlar. Bu çelikler, çekme dayanımları 40 kg/milimetrekare nin üzerindeki malzemelerdir. Kalıplanacak parçanın biçimine göre dişi kalıplar tek veya parçalı...
Kılavuz sütunu ve ‘burcu kalıp seti elemanlarındandır. Sütunlu kalıplar genellikle kalıp boşluğu az olan delme, kesme ve benzeri kalıplama işlemi yapan kalıplarda kullanılır. Bu kalıplarda kullanılan kılavuz sütunu ve burçları...
Bu yazıda DIN 9859 a göre Standart kalıp bağlama sapı çizimleri ve ölçülerine yer vereceğiz. Küçük ve orta boyutlu kalıplar, pres tezgâhına standard kalıp bağlama saplarıyla bağlanırlar. Daha büyük boyutlu...
Kalıp setleri, değişik biçim ve boyutlarda standardlaştırılmıştır. Standard ka­lıp setleri iki ana gruba ayrılır. Açık kalıp setleri, Sütunlu kalıp setleri. Açık Kalıp Setleri Açık kalıp setini Kalıp Alt Plâkası, Kalıp...
Pantograf tezgâhları, imalâtçı firmalar tarafından çeşitli tip ve boyutlarda yapılmaktadır. Bu tezgâhlarla rakam, harf, belli biçim ve boyutlardaki şekil ve benzeri profiller şablon üzerinden iş parçası üzerine aktarılır. Aktarma işlemi...
Makine Eğitimi web sitemizdeki bu yazıda Elektro erozyon tezgahları (EDM) nedir. Ne işe yarar. Elektro erozyon tezgahının çalışma prensibi nedir gibi bilgileri paylaşacağız. Önce Elektro erozyon tezgahı nedir bir göz...
Elektro erozyon yöntemiyle parça işleme, özellikle kalıpçılıkta çokça tercih edilen bir imalat yöntemidir. EDM denilen bu yöntemle çeşitli iş parçalarını kesme, şekillendirme yapabiliriz. Peki Elektro erozyonun avantajları nelerdir? Neden tercih...