Kategori: Kalıpçılık Eğitimi

Dişi kalıp ve zımbaların sert metalden yapılmasıyla, kalıp ömrünün artışı sağlanmaktadır. Ancak, kalıp mali­yetini azaltmak amacıyla dişi kalıbın ve aynca zımbanın tamamı sert metalden ya­pılmaz. Zımba gövdesi ve dişi kalıp...
Devamını Oku →
Çekme hızı, çekilen kabın düzgünlüğüne ve fizik­sel özelliklerine etki eder. Çekme hızı genellikle kap malzemesinin cinsine, ka­lınlığına, dişi kalıp ve zımba ucu kavis yarıçaplarına, kalıbın yağlanmasına ve benzeri etkenlerle pratik...
Devamını Oku →
Çekilecek kabın çekme derinliğinin hesaplanması gerekmektedir. Ancak bu hesaplama, flanşsız kaplar için yapılır ve aşağıdaki formülle bulunur. hn= En son çekmede, çekme derinliği, mm Kalıp Ağzı ve Zımba Ucu Kavis...
Devamını Oku →
Çekilecek kap malzemesi­nin çekme süresince buruşmasını önlemek ve hangi tip kalıpta çekileceğini be­lirlemek amacıyla, saç kalınlığının ilkel çapa oranı önceden hesaplanır. Bu oran yüzde (%) olarak aşağıdaki formülle bulunur. Saç...
Devamını Oku →
Silindirik kapların çekilmesinde, ilk önce çekilecek kap malzemenin ilkel çapı hesaplanır. Çekme süresince kap malzeme eğilme, basılma ve çekilme gerilimlerine uğrar. Ancak, tabam düz olan kapların sadece taban kısmı eğilme,...
Devamını Oku →
Bütün çekme kalıplama işlem­lerinde traşlama veya düzeltme miktarı, hesaplanan değerden daha fazla alınır.Aksi halde, traşlama toleransı verilmeden çekilen parçanın ağız kısmındaki flanşın elde edilmesi mümkün olmayabilir. Aşağıdaki şekilde çekilen kap...
Devamını Oku →
Delme, kesme, bükme ve benzeri kalıplarla çekme kalıplarını karşılaştırdığımızda, bazı farklılıklar görürüz. Bugüne kadar yapılan deneyler ve bunun sonucu elde edilen tecrübeye rağ­men, simetrik olmayan biçimdeki kapların çekme kalıplarıyla üretilmesi...
Devamını Oku →
Saç malzemelerin eğilme gerilimi, kirişlerdeki eğilme; gerilimlerinin bir benzeridir. Bu nedenle, kirişlerdeki eğilme momenti formülü saç malzemelerin bükme kuvvetinde aynen uygulanır. Aşağıdaki şekilde eğilmeğe zorlanan bir kiriş gösteril­mektedir. Mo =...
Devamını Oku →
Bükülecek parçanın bükülmeden önceki açınım boyuna, bükme boyu denir ve parçanın toplam açınım boyuna da ilkel boy denir. Bükme boyunun hesabın­ da, önce tarafsız eksenin bükme merkezine olan uzaklığı (R)...
Devamını Oku →
Bükme, genellikle saç veya şerit malzemelerin bir eksen etrafında şekil değiştirme işlemidir. Saç malzemeler, plâstik şekil değiştirme oranları içerisinde bükme işlemine tabi tutulur. Uygulanan bükme kuvveti parça üzerinden kalkınca, parça...
Devamını Oku →
Değişken çekme gerilimi, bükülen parçanın bir miktar geri esnemesine sebep olur. En büyük çekme gerilimi, bükülen par­çanın dış yüzeyinde meydana gelir ve tarafsız eksene doğru yaklaştıkça azalır. Ta­rafsız eksen üzerinde...
Devamını Oku →
Sıyırma Kuvveti. Zımba sıyıncı (kılavuz) plâkası ile zımba arasındaki toplam, sürtünme kuvvetine, sıyırma kuvveti denir. Sıyırma kuvveti, şerit malzeme kalınlığı ve toplam kalıplama kuvvetinin % si olarak aşağıdaki çizelgeden (K)...
Devamını Oku →
Kalıplama anında parçanın şerit malzemeden ayrılmasına karşı göstermiş olduğu toplam dirence kesme kuvveti denir. Kesme kuvveti, kalıplanan parçanın boyutsal ölçülerine ve malzemenin cinsine göre değişen birim kesme direncine bağlıdır. Dişi...
Devamını Oku →
Yay, gerildiği zaman enerji depo eden ve serbest bırakıldı­ğında germek için sarfedilen enerjiyi aynı miktarda geri veren bir makina ele­manıdır. Kalıpçılıkta en çok kullanılan yaylar basınç, çekme ve burma (burulma)...
Devamını Oku →
Bu yazıda, kalıpçılıkta merkezleme amacıyla kullanılan pimler, ölçüleri ve montajda nasıl kullanılacakları konusunu inceleyebilirsiniz. Standart Merkezleme Pimleri Standart merkezleme pimleri yukarıda görüldüğü gibi bir ucu 5° – 12° arasında konikleştirilir....
Devamını Oku →