Kalıpçılık Eğitimi

Günümüz preslerinde tezgah kurs kapasitesi krank milini üzerinde çevreleyen kurs ayar bileziği üzerine üretici firma...
Devamını Oku →
Dayamalar, şeridin istenilen adımda ilerletilmesini sağlayan elemanlardır. Başlıca çeşitleri vardır. Tek başına kullanıldıkları gibi kılavuz...
Devamını Oku →
Mekanik Bağlama Elemanları Mekanik bağlama elemanlarının kuvvetleri, civatalar, mafsallı kollar, bağlama kamları ve bağlama malzemeleri...
Devamını Oku →
Soğuk kalıplama işlemlerinden en çok kullanılanı, fışkırtma ka­lıplama yöntemidir. Bu yöntemle genellikle, yumuşak malzemelerden silindirik...
Devamını Oku →
Üzerinde birden fazla kalıplama işlemi bulunan parçalan tek operasyonda ve aynı istasyonda üreten kalıplara birleşik...
Devamını Oku →
Üzerinde birden fazla kalıplama işlemi bulunan ve ayrı istasyonlarda arka arkaya işlenen parçaların üretilmesinde kullanılan...
Devamını Oku →
Kalıpçılık eğitimi bölümündeki bu yazıda sıvama kalıbı nedir. Nasıl çalışır. Sıvama kalıplarıyla üretim nasıl yapılır,...
Devamını Oku →
Kalıpçılık derslerindeki bu yazıda Çekme kalıpları ile kalıplamada oluşan başlıca hatalar, çekme hatalarının sebepleri ve...
Devamını Oku →
Derinliği uygun olmayan pek çok kare veya dikdörtgen biçimli kapların üretimi, kalıp tasarımcısı ta­rafından arzu...
Devamını Oku →
Dişi kalıp ve zımbaların sert metalden yapılmasıyla, kalıp ömrünün artışı sağlanmaktadır. Ancak, kalıp mali­yetini azaltmak...
Devamını Oku →
Çekme hızı, çekilen kabın düzgünlüğüne ve fizik­sel özelliklerine etki eder. Çekme hızı genellikle kap malzemesinin...
Devamını Oku →
Çekilecek kabın çekme derinliğinin hesaplanması gerekmektedir. Ancak bu hesaplama, flanşsız kaplar için yapılır ve aşağıdaki...
Devamını Oku →
Çekilecek kap malzemesi­nin çekme süresince buruşmasını önlemek ve hangi tip kalıpta çekileceğini be­lirlemek amacıyla, saç...
Devamını Oku →
Silindirik kapların çekilmesinde, ilk önce çekilecek kap malzemenin ilkel çapı hesaplanır. Çekme süresince kap malzeme...
Devamını Oku →
Bütün çekme kalıplama işlem­lerinde traşlama veya düzeltme miktarı, hesaplanan değerden daha fazla alınır.Aksi halde, traşlama...
Devamını Oku →
Delme, kesme, bükme ve benzeri kalıplarla çekme kalıplarını karşılaştırdığımızda, bazı farklılıklar görürüz. Bugüne kadar yapılan...
Devamını Oku →
Saç malzemelerin eğilme gerilimi, kirişlerdeki eğilme; gerilimlerinin bir benzeridir. Bu nedenle, kirişlerdeki eğilme momenti formülü...
Devamını Oku →
Bükülecek parçanın bükülmeden önceki açınım boyuna, bükme boyu denir ve parçanın toplam açınım boyuna da...
Devamını Oku →
Bükme, genellikle saç veya şerit malzemelerin bir eksen etrafında şekil değiştirme işlemidir. Saç malzemeler, plâstik...
Devamını Oku →
Değişken çekme gerilimi, bükülen parçanın bir miktar geri esnemesine sebep olur. En büyük çekme gerilimi,...
Devamını Oku →
Sıyırma Kuvveti. Zımba sıyıncı (kılavuz) plâkası ile zımba arasındaki toplam, sürtünme kuvvetine, sıyırma kuvveti denir....
Devamını Oku →
Kalıplama anında parçanın şerit malzemeden ayrılmasına karşı göstermiş olduğu toplam dirence kesme kuvveti denir. Kesme...
Devamını Oku →
Yay, gerildiği zaman enerji depo eden ve serbest bırakıldı­ğında germek için sarfedilen enerjiyi aynı miktarda...
Devamını Oku →
Bu yazıda, kalıpçılıkta merkezleme amacıyla kullanılan pimler, ölçüleri ve montajda nasıl kullanılacakları konusunu inceleyebilirsiniz. Standart...
Devamını Oku →
Baskı plâkaları genellikle delme, delme-kesme ardışık, delme-kesme birleşik, bükme, çekme ve benzeri kalıplarda kullanılır. Baskı...
Devamını Oku →
Yan-kayıtlar, şerit malzemenin kalıp içerisindeki ilerleme yönünü kontrol eder. Kapalı kalıplarda iki, yarı-açık kalıplarda tek...
Devamını Oku →
Sıyırıcı plâkalar, zımba üzerindeki şerit iskelet malzemeyi ayırmada, aynı zamanda zımba kılavuz plâkası olarak kullanılmaktadır....
Devamını Oku →
Zımbaların zımba plakasına mon­tajını 4 ana gruba ayırmak mümkündür. Gövde ve Uç Profili Silindirik Zımbalar....
Devamını Oku →
Zımbalar, kullanma yerlerine ve amaçlarına göre değişik biçim ve boyutlarda yapılmaktadır. Zımbaların sınıflan­dırılması genellikle, zımba...
Devamını Oku →
Kalıpçılık eğitimi bölümünde, önceki yayınımızda dişi kalıpları tanıtmış ve dişi kalıp boyutlarının hesaplanması nasıl yapılır...
Devamını Oku →
12