Kategori: Kalıpçılık Eğitimi

Soğuk kalıplama işlemlerinden en çok kullanılanı, fışkırtma ka­lıplama yöntemidir. Bu yöntemle genellikle, yumuşak malzemelerden silindirik tüp, dikdörtgen veya kare biçimli kap ve benzeri parçalar kalıplanmaktadır. Bu kalıplarla parçaların üretimi geriye...
Devamını Oku →
Üzerinde birden fazla kalıplama işlemi bulunan parçalan tek operasyonda ve aynı istasyonda üreten kalıplara birleşik kalıplar denir. Bu kalıplarla üretilen parça, kalıp deliğinden aşağıya düşmez ve kalıp içerisinde kalır. İtici...
Devamını Oku →
Üzerinde birden fazla kalıplama işlemi bulunan ve ayrı istasyonlarda arka arkaya işlenen parçaların üretilmesinde kullanılan kalıplara ardışık kalıplar denir. Bu tip kalıplara progresif kalıplar (progressive mold / progressive die stamping)...
Devamını Oku →
Kalıpçılık eğitimi bölümündeki bu yazıda sıvama kalıbı nedir. Nasıl çalışır. Sıvama kalıplarıyla üretim nasıl yapılır, avantajları ve zayıf yönleri nelerdir gibi konulara değineceğiz. Sıvama, saç malzemelerden dikişsiz tüp ve benzeri...
Devamını Oku →
Kalıpçılık derslerindeki bu yazıda Çekme kalıpları ile kalıplamada oluşan başlıca hatalar, çekme hatalarının sebepleri ve çözüm yollarına değineceğiz. Başlıca Çekme Hataları Buruşma, yırtılma ve benzeri hatalar, çekme kalıplarında üretilen parçalarda...
Devamını Oku →
Derinliği uygun olmayan pek çok kare veya dikdörtgen biçimli kapların üretimi, kalıp tasarımcısı ta­rafından arzu edilmez. Çünkü, derinliği fazla olan kare veya dikdörtgen biçimli kapların çekimi oldukça güç ve masraflıdır....
Devamını Oku →
Dişi kalıp ve zımbaların sert metalden yapılmasıyla, kalıp ömrünün artışı sağlanmaktadır. Ancak, kalıp mali­yetini azaltmak amacıyla dişi kalıbın ve aynca zımbanın tamamı sert metalden ya­pılmaz. Zımba gövdesi ve dişi kalıp...
Devamını Oku →
Çekme hızı, çekilen kabın düzgünlüğüne ve fizik­sel özelliklerine etki eder. Çekme hızı genellikle kap malzemesinin cinsine, ka­lınlığına, dişi kalıp ve zımba ucu kavis yarıçaplarına, kalıbın yağlanmasına ve benzeri etkenlerle pratik...
Devamını Oku →
Çekilecek kabın çekme derinliğinin hesaplanması gerekmektedir. Ancak bu hesaplama, flanşsız kaplar için yapılır ve aşağıdaki formülle bulunur. hn= En son çekmede, çekme derinliği, mm Kalıp Ağzı ve Zımba Ucu Kavis...
Devamını Oku →
Çekilecek kap malzemesi­nin çekme süresince buruşmasını önlemek ve hangi tip kalıpta çekileceğini be­lirlemek amacıyla, saç kalınlığının ilkel çapa oranı önceden hesaplanır. Bu oran yüzde (%) olarak aşağıdaki formülle bulunur. Saç...
Devamını Oku →
Silindirik kapların çekilmesinde, ilk önce çekilecek kap malzemenin ilkel çapı hesaplanır. Çekme süresince kap malzeme eğilme, basılma ve çekilme gerilimlerine uğrar. Ancak, tabam düz olan kapların sadece taban kısmı eğilme,...
Devamını Oku →
Bütün çekme kalıplama işlem­lerinde traşlama veya düzeltme miktarı, hesaplanan değerden daha fazla alınır.Aksi halde, traşlama toleransı verilmeden çekilen parçanın ağız kısmındaki flanşın elde edilmesi mümkün olmayabilir. Aşağıdaki şekilde çekilen kap...
Devamını Oku →
Delme, kesme, bükme ve benzeri kalıplarla çekme kalıplarını karşılaştırdığımızda, bazı farklılıklar görürüz. Bugüne kadar yapılan deneyler ve bunun sonucu elde edilen tecrübeye rağ­men, simetrik olmayan biçimdeki kapların çekme kalıplarıyla üretilmesi...
Devamını Oku →
Saç malzemelerin eğilme gerilimi, kirişlerdeki eğilme; gerilimlerinin bir benzeridir. Bu nedenle, kirişlerdeki eğilme momenti formülü saç malzemelerin bükme kuvvetinde aynen uygulanır. Aşağıdaki şekilde eğilmeğe zorlanan bir kiriş gösteril­mektedir. Mo =...
Devamını Oku →
Bükülecek parçanın bükülmeden önceki açınım boyuna, bükme boyu denir ve parçanın toplam açınım boyuna da ilkel boy denir. Bükme boyunun hesabın­ da, önce tarafsız eksenin bükme merkezine olan uzaklığı (R)...
Devamını Oku →