Alüminyumun Özellikleri. Alüminyum Hakkında Bilgi

Alüminyumun Özellikleri. Alüminyum Hakkında Bilgi

Alüminyumun özellikleri

Alüminyum birdenbire soğultursa yumuşak, yavaş yavaş soğutulursa sert olur. Böyle bir özelliği olduğundan dolayı çok önemli işlerde kullanılır.

Alüminyumun Saflık Derecesi:

Genel endüstride dökme demir, dövme demir ve çeliğin yerini tutmaya başlayan alüminyum elektrik ve gıda sanayinde önemli bir yere sahiptir. Elektrik ve gıda sanayicinde kullanılan alüminyum % 99,99 saflık derecesindedir. Alüminyum malzeme 99,0 —99,5 ve 99,99 saflık derecelerinde üretilirler.

Alüminyumun Fiziksel özellikleri:

Alüminyumun özgül ağırlığı :
Dökme alüminyum : 2,65 = 269 gr/cm³
çekme (Hadde): 2.7 gr/cm³
Alüminyumun Ergime noktası (Erime sıcaklığı): 658 C°
Alüminyumun Kaynama noktası (Kaynama sıcaklığı): 1800 C°
Isı geçirgenlik katsayısı: 173

Isı Etkisi ile Uzama:

0-50 derecede 1.17 mm/m
100 derecede   1.38 mm/m
200 derecede 4.94 mm/m
400 derecede 10.60 mm/m
500 derecede 13.70 mm/m

Kendini çekme miktarı 1.7 % – 1.8 %
Katı halden sıvı hale geçerken hacim büyümesi : %6.5

Alüminyumun Mukavemet özellikleri

malzemenin saflık derecesine ve imâl şekline bağlıdır.

alüminyumun özellikleri

alüminyumun özellikleri konusunda mukavemet özelliklerinden bahsetmemek olmaz.

Saf alüminyumun dinamik mukavemeti, statik mukavemetinden yaklaşık olarak 0,4 —0.45 katıdır. Soğuk şekil değiştirmiş alüminyum kaynak yapıldığı takdirde geçiş bölgesinin mukavemeti düşer. Madenler. soğuk şekil değiştirme (soğuk haddeleme ve çekme gibi) ile kazandıkları mukavemetleri, tavlama ile tekrar ade ederler. Kaynak esnasında da iş parçası tavlandığı için mukavemeti düşmektedir. Kaynaktan sonra parça soğuduktan sonra soğuk olarak çekiçlenirse yine eski mukavemetini kazanır. Bu çekiçleme esnasında parçanın kalınlığından kaybetmemesine dikkat etmek gereklidir.

Alüminyumun soğuk şekil değiştirme özelliği

Alüminyum oda sıcaklığında soğuk şekil değiştirdiği takdirde çekme ve akma mukavemeti yükselir. Bununla birlikte, uzama miktarı ve şekil değiştirme yeteneği azalır. Bu artma ve azalma, şekil değiştirme (haddeleme) derecesine bağlıdır. şekil değiştirme derecesine göre de alüminyum yumuşak, 1/16 sert, 1/8 sert, 1/4 sert, 1/2 sert olmak üzere kısımlarına ayrılır.

Sert (yani şekil değiştirmiş) alüminyum yumuşak alüminyumdan daha az bir korozyon mukavemetine sahiptir. Meselâ % 99,5 saflık derecesinde bulunan bir alüminyum 7 Kg/mm² çekme mukavemetine ve % 35 uzama miktarına sahip olmasına rağmen % 20 derecesinde soğuk şekil değiştirmeye tâbi tutulursa çekme mukavemeti 10 Kg /mm² ye yükseldiği gibi uzama miktarında % 15 e düşer. şekil değiştirme derecesi % 40 yükselirse mukavemet 12 Kg/mm³ ve uzamada %12 değerini alır.

Alüminyumun Sıcak şekil Değiştirme özelliği

Alüminyumun Sıcak şekil değiştirmesi (Boruların, sacların ve profil lerin sıcak olarak bükülmesi gibi) her zaman mümkündür. Daha önce soğuk şekil değiştirmiş bir alüminyum iş parçası sıcak şekil değiştirebilir. Fakat kaynak işlerinde olduğu gibi mukavemeti düşer, sıcak şekil değiştirme sıcaklığı 300-400 derece arasındadır.

Alüminyumun paslanmaya direnç özelliği

Alüminyum paslanır mı ?

Alüminyumun özellikleri arasında paslanma direnci de vardır. Alüminyum oksijene karşı ilgisi yoktur. Az bir zamanda oksijenle birleşerek alümin (Al2O3) teşkil eder, alüminyum havada zamanla oksijenle birleşerek bütün yüzeyi gri renkte alümin tabakası ile örtülür, alüminyumun bu özelliği, korozyona karşı mukavemetini yükseltmektedir. Oluşan bu oksit tabakası su ile yıkanma ile çıkartılamaz. Alüminyumun bu özelliği kullanım alanlarını genişletmiştir. Soğuk şekil değiştirme, korozyon direncini düşürür. Alüminyumun saflık derecesi azaldığı takdirde de korozyon mukavemeti düşer. Yani yabancı elemanlar korozyon mukavemetini azaltır.


Bu yazımızda Alüminyum hakkında bilgi vermeye çalıştık.Alüminyumun özellikleri konusunda teknik bilgiler sunduk.Yeni yazılarda buluşmak ümidiyle.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.